Izmjene Zakona o električnoj energiji bez podrške Doma naroda

Izmjene i dopune aktuelnog federalnog zakona o električnoj energiji nisu dobile podršku većine delegata na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta u Sarajevu

29. Oct 2015. | 14:01 | S.K
49010

Tako aktuelni zakon ostaje na snazi u dosadašnjem obliku iako je ove izmjene nedavno odobrio Predstavnički dom.

Danas je u Domu naroda o njima glasano dva puta, prvo elektronski, kada je ustanovljeno da su dobile podršku s 28 glasova, a potom pojedinačnim  izjašnjavanjem delegata prozivkom, što je tražio delegat Aner Žuljević, izrazivši sumnju u rezultat prvog kruga.

U pojedinačnom glasanju se ispostavilo da su izmjene i dopune Zakona o električnoj energiji podržane s nedovoljnih 26 glasova te da je 16 delegeta bilo protiv, a uzdržano pet.

Tokom kratke prethodne rasprave o predloženim izmjenama, iz opozicionih klupa je rečeno da su vladajuće stranke  namjeravale uskladiti postojeći zakon s  uredbom Vlade FBiH kojom se nadležnost kadriranja u javnim kompanijama daje Vladi, a ne resornom ministarstvu kao dosad.

Po riječima iz opozicionih klupa, posebno članova Demokratske fronte (DF), to je i bio razlog razlaza te stranke s koalicionim partnerima – Strankom demokratske akcije i Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH jer DF smatra da se na taj način kadriranje na čelnim pozicijama u javnim kompanijama stavlja pod budnu kontrolu (vladajućih) stranaka, a ne struke.

Iz klupa vladajućih je, pak, rečeno da takvi prigovori  nemaju utemeljenje i da je, u principu, mnogo pravilnije da strateškim resursima kao što je elektroenergetski sektor upravlja Vlada, a ne pojedinac u ministarstvu, sam ministar.

Opozicija, međutim, smatra da je nezabilježen slučaj u parlamentarnoj praksi da se neki zakon usaglašava s nižim aktom kao što je uredba pa makar ona imala i zakonsku snagu.

Na vrh