Izvoz mlijeka u EU: BiH prva tačka dnevnog reda u Briselu

Stalni odbor Evropske komisije za kontrolu i uvjete uvoza danas u Briselu razmatra prigovor Republike Hrvatske na izvoz mlijeka u EU iz Bosne i Hercegovine

9. Sep 2015. | 09:55 | S.K
46635

BiH je dopunama dnevnog reda stavljena kao prva tačka.

Naziv ove tačke dnevnog reda je "Informacija Komisije u vezi s listom proizvođača mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine nakon pisanog prigovora jedne države članice". 

Oznake: > > > >

Na vrh