Javna rasprava o Hadžibajrićevom zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu

4. Oct 2016. | 13:32 |
FNA_33494

Ustavni sud Federacije BiH danas je na javnoj raspravi razmatrao zahtjev načelnika sarajevske općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi s odredbama članova 13. i 14. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova FBiH. Prema ustaljenoj praksi, presuda/odluka u ovom ustavnosudskom predmetu bit će donesena naknadno.

Podnositelj zahtjeva smatra da je osporenim zakonskim odredbama povrijeđeno pravo općine na lokalnu samoupravu, odnosno da se njima grubo krše principi lokalne samouprave, te predlaže da Ustavni sud donese presudu kojom će utvrditi “da je spomenutim odredbama povrijeđeno pravo Općine Stari Grad na lokalnu samoupravu i da su osporene odredbe neustavne”.

Pozivajući se na sadržaj zahtjeva koji je Ustavnom sudu dostavljen 20. januara 2015. godine, sudija izvjestitelj navodi da je članom 13. Zakona propisano da se sredstva ostvarena prodajom stanova raspoređuju tako što 30 posto pripada prodavcu, a 70 posto općini na čijoj se teritoriji stan nalazi.

Istovremeno, odredbom člana 14. istog zakona je propisano da se sredstva ostvarena prodajom stanova u omjeru od 70 posto uplaćuju u Fond za izgradnju stanova Kantona Sarajevo (KS).

U vezi s tim, podnositelj zahtjeva ističe da, prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, jedinice lokalne samouprave slobodno raspolažu vlastitim sredstvima, te da je zakonodavac obavezan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koje mogu utjecati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave.

Nadalje, smatra da su osporene zakonske odredbe u suprotnosti i s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi kojom je propisana obaveza konsultiranja lokalnih vlasti u procesu planiranja i donošenja odluka o svim pitanjima za koja su direktno zainteresirane.

Budući da javnoj raspravi nisu pristupili predstavnici donositelja osporenog Zakona – Parlamenta FBiH – Predstavničkog i Doma naroda, kao ni podnositelj zahtjeva, niti njegov punomoćnik, na pitanja sudija odgovarala je samo direktorica Sektora za opće i pravne poslove Fonda za izgradnju stanova KS Sanela Brković.

Po njenim riječima, u aprilu 2015. godine Fond i Općina Stari Grad zaključili su sporazum o sukcesivnom (putem tranši) uplaćivanju sredstava na račun Fonda, a što je uslijedilo nakon tumačenja osporenog zakona od predlagača – Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje je utvrdilo da 30 posto sredstava od prodaje stanova pripada prodavcu, a 70 posto se radi o transferu Fonda.

Brković, navodi da spomenuti stanovi nisu vlasništvo jedinica lokalne samouprave, nego da se radi o bivšoj društvenoj svojini koja prelazi u privatnu, dovodeći to u vezu s ranije važećim Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stranarsko pravo na koji se novi zakon ‘naslanja’.

– Po novom Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, zakonodavac nastavlja prodaju stanova u slučajevima gdje nije podnesen zahtjev za povrat, ili se radi o stanovima u vezi s kojima je povrat odbijen i sličnim situacijama, pri čemu je određeni stan bilo moguće dodijeliti na korištenje od nosioca raspolaganja – navodi ona, podsjećajući da je u slučajevima privatiziranih, ili firmi koje su prestale s radom, data mogućnost općini da izvrši prodaju tih stanova u njihovo ime.

Brković je stava da u osporenom zakonu nije došlo do povrede prava na lokalnu samoupravu, odnosno da taj akt, štaviše, ide u njihovu korist, podsjećajući da je općina prodavala stanove nad kojima je bila nositelj prava raspolaganja, a ne vlasništva.

Tokom javne rasprave, koja je održana u odsustvu spomenutih strana, bilo je riječi i o broju stanova koje su općine dodijelile, kategoriji stanovnika kojima su stanovi dodijeljivani, te ulozi Fonda za izgradnju stanova, udruživanju sredstava i drugim pitanjima, relevantnim za meritum ovog ustavnosudskog spora.

(FENA)

Na vrh