Magazin>>

Kako se Beč bori sa zagađenjem zraka?

4. Jan 2017. | 14:55 | NV
Panoramablick vom Flakturm im Esterhazypark (6.Bezirk)

Grad Beč predstavilo je godišnji izvještaj o kvaliteti zraka za 2016. godinu u kojem se navodi da od početka 70-ih godina prošlog vijeka zrak nije bio dobar kao 2016. godine. Vrijednosti za suspendirane čestice PM 10 bile su za 13 posto niže u odnosu na 2015. godinu koja je od početka mjerenja u 2002. godini smatrana godinom s najnižom koncentracijom prašine.

Pozitivan razvoj rezultat je brojnih mjera gradske uprave za poboljšanje kvaliteta zraka, a Grad Beč trenutno sprovodi 3. paket mjera koji obuhvata sve grupe zagađivača. U te mjere se ubraja forsiranje javnog prevoza, termička sanacija zgrada, ekološka gradilišta, pojačano korištenje daljinskog grijanja ili efikasna zimska služba koja koristi modernu tehnologiju mokre soli.

U Beču su gornje izmjerene vrijednosti prašine prepolovljene u odnosu na 2003. godinu i niže su od granične vrijednosti od 40 µg/m3. Granica za EU koja podrazumijeva da se dnevna koncentracija od 50 mikrograma prašine smije prekoračiti maksimalno tokom 35 dana u Beču je ostvarena u proteklih pet godina. Povišene vrijednosti u 2015. godini izmjerene su samo tokom 14 dana.

Kao glavni zagađivači važe saobraćaj, građevinski radovi i privatno grijanje domaćinstava.

Prema podacima Tehničkog univerziteta u Beču 60 posto prašine u Beču je naneseno iz drugih krajeva.

Sumpordioksid, koji je 1980-ih godina važio za glavnog uzročnika “kiselih kiša” danas više nije problem, a vrijednosti su od početka mjerenja niže za 96 posto. Mjere gradske vlade koje su tome doprinijele su zabrana goriva sa sumporom, zabrana novih peći na ugalj i lož ulja.

 

NV

Na vrh