KJKP „ Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo: Studija za smanjenje neprihodovane vode

23. Dec 2016. | 20:15 | NV
15696580_1817088978547694_761562997_o

Institut za Hidrotehniku Sarajevo u toku je izrade Studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Studija ima za cilj pripremu i dizajn projekta, koji će u konačnici smanjiti gubitke vode, poboljšati upravljanje vodovodnim sistemom i doprinijeti povećanju energetske efikasnosti sistema. Studija će obuhvatiti pripremu Dugoročnog investicionog programa, koji će uspostaviti opći pravac i utvrditi osnovne smjernice i parametre za poboljšanje usluga vodosnabdijevanja uz najmanje troškove, te pripremu Prioritetnog investicionog programa za period od tri  godine za rehabilitaciju i modernizaciju vodovodnog sistema u Kantonu.

„U proteklih mjesec dana rada na izradi Studije, projektni tim Instituta je detaljno analizirao postojeće stanje vodovodnog sistema, sa ciljem utvrđivanja ključnih problema na koje se potrebno fokusirati u narednim aktivnostima“, rekao je prof. Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo.

Također, istakao je, da su glavni nalazi analize postojećeg stanja: stara vodovodna mreža, veliki broj svakodnevnih kvarova i curenja u mreži što ima za posljedicu visoki procenat fizičkih gubitaka vode i izrazito veliki broj intervencija koje ViK svakodnevno implementira u održavanju mreže, visoka stopa neprihodovane vode – preko 70%, veliki broj ilegalnih priključaka/potrošnje, nedostatak kontrolno-mjerne opreme za kvalitetno upravljanje sistemom, kao i problemi koji se odnose na obezbjeđenje pogonske sigurnosti sistema.

„Treba naglasiti, da je sistem vrlo kompleksan i koncipiran u skladu sa konfiguracijom terena i raspoloživim vodnim resursima i kao takav, baziran je na pumpanju. Naime, oko 90% voda koje ulaze u sistem, transportuju se pumpanjem. Ovo zahtijeva ogromne troškove električne energije, koji godišnje iznose između 9 i 10 miliona KM a mjesečno u prosjeku oko 850. 000 KM. Prve analize ukazuju, da će se budući investicioni planovi temeljiti na mjerama sanacije vodovodne mreže u cilju smanjenja fizičkih gubitaka. Detaljnom analizom rada pumpi u pumpnim stanicama, bit će identificirane određene mjere, kako bi se poboljšala energijska efikasnost i smanjili trškovi električne energije“, istakao je prof. Kupusović.

Smanjenjem fizičkih gubitaka, smanjiće se: količine vode koje se transportuju u sistem, količine vode koje se pumpaju u sistem a samim tim i visoki troškovi električne energije.

Također, treba istaći problem ilegalne potrošnje vode, koji doprinosi visokoj stopi neobračunate vode, pa će i u ovom smjeru biti definirane mjere za rješavanje ovog problema.

U narednom periodu, predstavnici Instituta uz stalnu podršku osoblja ViK Sarajevo će realizirati veliki broj terenskih aktivnosti: mjerenja tačnosti mjerača protoka, kojima se kontrolira ulazak vode u sistem, detekcija gubitaka, energetska i hidraulička mjerenja u pumpnim stanicama, te testiranja vododrživosti zona vodosnabdijevanja. O ovim mjerenjima, javnost će biti pravovremeno informirana u cilju potrebe uklanjanja vozila, kako bi se na određenim lokacijama moglo pristupiti ventilima i sl.

„Zadovoljstvo je izaći u javnost sa informacijom, da je sadašnji menadžment ViK-a Sarajevo, uz snažnu podršku Kantona Sarajevo, kroz izradu ove Studije, hrabro pristupio rješavanju dugogodišnjih problema u ovoj oblasti“, istakao je prof. Kupusović.

”Sistem vodosnabdijevanja je ustvari sistem spojenih posuda i da bi smo sistem doveli na zadovoljavajući nivo, neophodno je početi od  izvorišta a završiti  na samom vodomjeru tj. instalacijama naših potrošača. Navedeno će svakako provoditi Institut a mi ćemo uraditi sve što se bude od nas zahtjevalo, a također ćemo apelovati  a sve uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo  da predstavnici etažnih vlasnika izmjene instalacije i to na mjestima gdje je to neophodno kako bi računi za nače potrošače bili manji”, kazao je Nezir Hadžić, direktor preduzeća.

 

NV

Na vrh