Knjiga Milisava Tomovića: “Izgubljeni smisao demokratije”

Knjiga “Izgubljeni smisao demokratije” (I dio) autora Milisava Tomovića objavljena je u izdanju Udruženja za kulturu – Nova svjetlost (KNS) iz Sarajeva. Knjiga je zbirka kolumni koje je autor objavljivao u raznim štampanim i elektronskim medijima u posljednje tri godine, a koje se primarno bave temama iz domena politike i privrede, ali i drugim aktuelnim društvenim pitanjima

10. Mar 2016. | 07:02 | Ibrahim Osmanbašić
55007

Knjiga sadrži 25 odabranih kolumni, što je izbor od znatno većeg broja radova koji su publicirani u naznačenom periodu, a koje su koncipirane u tri poglavlja i koje predstavljaju srodne tematske cjeline. S obzirom na to da autor analizira i iz različitih uglova analizira aktuelna i neuralgična društveno-politička pitanja, nužno dolazi do prožimanja pitanja od općeg značaja u različitim kontekstima, tako da striktne tematske podjele nisu moguće, te u prvi plan dolazi namjera autora da šire obrazloži i javno osvijetli pitanja na koja se analitički fokusira.

Prvo poglavlje pod naslovom “Društveno-politički realiteti u BiH” objedinjuje osvrte na aktuelna zbivanja kao posljedice duboko ukorijenjenih društvenih proturječnosti, odakle se generiraju kontradiktornosti koje oblikuju općedruštveni negativni ambijent, a što se najdrastičnije odražava na život običnih građana. Tomović akcentira izborni proces kao fokus dalekosežne manipulacije od nedodirljive elite, koja bez ikakve odgovornosti nestručno i proizvoljno obnaša ključne društvene funkcije.

U drugom poglavlju pod naslovom “Domaće iluzije o stranim investitorima”, iz vizure poznavaoca privredne zakonomjernosti osvrće se na nekompetentan i neodgovoran odnos kreatora ekonomskog razvoja države BiH, pri čemu se se skreće pažnja na pogubnost unošenja “nacionalističke retorike i prakse” u sferu privrednog razvoja. Tomovićeva lucidnost ogleda se u umijeću da na jasnim primjerima osvijetli duboke manipulacije i nečasne zakulisne radnje, a koje se najdirektinije prelamaju preko interesa građana i zatvaraju im vrata prosperiteta.

U trećem poglavlju pod naslovom “Humanističko utemeljenje društveno-političke vizije” autor se osvrće na zdravorazumske i humanističke teme koja treba da su permanentno u fokusu odgovornih politika bez obzira na nosioce vlasti, a što nikako ne može biti predmetom manipulacija, ucjena i nečasnih kalkulacija.

Sposobnost Milisava Tomovića da u općem društvenom haosu i očitoj destrukciji sistema – a što direktno se odražava na kvalitet života građana – prepozna, prikupi i uveže konce racionalizma u uže prosperiteta, što je vizionarska vrlina koja je dar i visokozahtjevan talent koji je teško artikulirati, sročiti u riječi i predočiti javnosti u izbalansiranoj viziji koja obasjava puteve općeg prosperiteta.

Knjiga “Izgubljeni smisao demokratije” (I dio), iako analizira daljnju i bližu prošlost, pojavljuje se u turbulentnoj stvarnosti kojom dominiraju krupne afere a intelektualizam je potisnut na društvene margine, pa je logično da Tomovićevom djelu pripada budućnost oslobođene nacionalne ostrašćenosti, koja će nužno, pred izazovima realnog života, ustupiti mjesto konstruktivnom raconalizmu i humanističkim obzirima.

55007-mt

Na vrh