KO Asocijacija mladih SDA SBK daje punu podršku OO SDA Kiseljak

3. Dec 2016. | 08:47 | NV
1

Asocijacija mladih SDA Kiseljak 01.12.2016. godine bila je domaćin sjednicama Kantonalnog izvršnog odbora i Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA SBK. Posebno je istaknut rezultat Asocijacije mladih na prethodnim Lokalnim izborima 2016. godine gdje je od 96 vijećničkih mandata koje je osvojila Stranka demokratske akcije u Srednjobosanskom kantonu, 42 vijećnika dolaze iz redova Asocijacije mladih, stoji u saopćenju Press AM SDA SBK.

Navedeni podaci su pokazatelji rada Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije u Srednjobosanskom kantonu i uključenosti mladih u društvene procese. Kantonalni odbor Asocijacije mladih SDA SBK nakon informacija o Lokalnim izborima diskutovao je o aktuelnoj političkoj situaciji sa posebnim osvrtom na problematiku koja se odnosi na konstituisanje Općinskog vijeća u Kiseljaku te su doneseni slijedeći zaključci:
1. Ustavom je rečeno, a to treba da stoji i u statutima, da načelnik općine i predsjedavajući Općinskog vijeća ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Tražimo da se svim predsjednicima Općinskih vijeća u svim općinama našeg kantona omogući jednak tretman i aganžman.
2. Dajemo punu podršku OO SDA Kiseljak u nastojanju da se ispoštuje gore pomenuti princip (Kreševo=Bugojno; Kiseljak=Jajce).
3. Ukoliko je u pitanju racionalizacija profesionalnih mjesta, podržavamo inicijativu, ali ista treba da se odnosi na sve općine Srednjobosanskog kantona.

 

NV

Oznake: >

Na vrh