Kolektivna dženaza za 29 prijedorskih šehida 20. jula

Kolektivna šehidska dženaza i posljednji ispraćaj identificiranih prijedorskih žrtava bit će obavljeni 20. jula

12. Jul 2015. | 15:09 | S.M
43826


Na stadionu OFK Brdo Vedro polje u Hambarinama u 9 sati bit će održan centralni skup. Nakon klanjanja dženaze namaza obavit će se prevoz i ukop žrtava na nekoliko lokacija na području Prijedora.

Odlukom organizatora, Medžlisa Islamske zajednice Prijedora i Kozarca porodice imaju vremena do 16.jula dati saglasnost za ukop žrtava koje su naknadno identifikovane.

Imena prijedorskih šehida koji će biti ukopani 20. jula:

1. Redžić (Zijad) Zikret – Čarakovo
2. Siječić (Ragib) Vahid – Čarakovo
3. Kadirić (Uzeir) Mirzet – Rizvanovići
4. Kadić (Mehmed) Sead – Rizvanovići
5. Kadić (Meho) Mehmed – Rizvanovići
6. Kekić (Dedo) Asmir – Bišćani
7. Fikić (Mehmed) Zijad – Hambarine
8. Hamulić (Atif) Mehemed – Čarakovo
9. Begović (Šerif) Ibrahim – Kamičani
10. Bačić (Hasan) Refik – Zecovi
11. Crljenković (Husein) Nurija – Rakovčani
12. Kadirić (Ibrahim) Ferid – Rakovčani
13. Selimović (Hamed) Said – Rakovčani
14. Duratović (Husein) Nihad – Rizvanovići
15. Kevac (Hamdija) Asim – Kamičani
16. Brakić (Ago) Idriz – Zecovi
17. Rešić (Husein) Senad – Skela
18. Mehmedagić (Bećo) Ale – Kamičani
19. Redžić (Ibrahim) Hasan – Čarakovo
20. Brakić (Fazlija) Ramiz – Zecovi
21. Čaušević (Huzeir) Samir – Hambarine
22. Filović (Husein) Osman – Kamičani
23. Mušić (Omer) Muris – mezarje Urije
24. Žerić (Idriz) Refik – Kamičani
25. Fikić (Ramo) Reuf – Hambarine
26. Habibović (Hilmo) Senad – Hambarine
27. Rekanović (Hasan) Hasib –
28. Žerić (Muho) Asim – Hambarine
29. Nazifović (Šukrija) Adem – Skela.

Na vrh