Konferencija o migracijama i razvoju sutra u Sarajevu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji s Vladom Švicarske i UNDP-om, organizira konferenciju “Migracije i razvoj: od potencijala do razvojnih rezultata – dobre prakse i naučene lekcije“

1. Dec 2015. | 11:17 | A.D
50743

Prema zvaničnim statistikama bosanskohercegovačko iseljeništvo broji preko dva miliona ljudi. Često je visokoobrazovano i uspješno, a njegove veze sa domovinom su čvrste, čemu svjedoče i godišnji novčani transferi u vrijednosti od 3.5 milijardi KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada Švicarske i UNDP su u julu 2013. pokrenuli projekat pod nazivom Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (Migracije i razvoj). Projekat je imao dva cilja: s jedne strane pružena je podrška državnim institucijama da unaprijede politike i prakse za uspostavu bolje saradnje s iseljeništvom, a s druge strane ojačani su kapaciteti za takvu saradnju u okviru lokalnih zajednica. Na konferenciji će se predstaviti ostvarena postignuća projekta, kao i promovisati dobre prakse i primjeri iz BiH koji se odnose na angažman iseljeništva i njihov doprinos razvoju zemlje.
Konferencija će biti održana sutra u Sarajevu, u hotelu Ilidža Terme.

Predviđeno je da se prisutnima na konferenciji obrate: Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, Joseph Guntern, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH i Zahira Virani, zamjenica rezidentne predstavnice ispred UNDP.

Na vrh