KS: Počinju bazari za razmjenu i prodaju školskih udžbenika

Na inicijativu i u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koju su u potpunosti podržale općine na području Kantona Sarajevo, u narednom periodu će se na sljedećim lokacijama i u sljedećim terminima održati bazar na kojem će učenici imati mogućnost razmjene udžbenika – prodaja korištenih udžbenika iz prethodne školske godine i kupovina korištenih udžbenika za narednu školsku godinu

24. Aug 2015. | 10:51 | S.K
45768

OPĆINA STARI GRAD – JU OŠ „SABURINA“ – 20., 21. i 24. 08. 2015. godine (četvrtak, petak i ponedjeljak), u terminu od 11,00-17,00 sati;

OPĆINA CENTAR – JU OŠ JU OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“ – 25., 26 i 27.08.2015. godine (utorak, srijeda i četvrtak), u terminu od 12,00-18,00 sati;

OPĆINA NOVO SARAJEVO – JU OŠ „HRASNO“ – 25., 26. i 27.08.2015. godine (utorak, srijeda i četvrtak), u terminu od 09,00-14,00 sati;

OPĆINA NOVI GRAD – JU OŠ „FATIMA GUNIĆ“ – 27.08.2015. godine (četvrtak), u terminu od 10,00 -14,00 sati;

OPĆINA VOGOŠĆA – JU OŠ „ZAHID BARUČIJA“ – 24., 25. i 26.08. 2015. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda), u terrminu od 12,00-18,00 sati;

OPĆINA ILIJAŠ – JU OŠ „HAŠIM SPAHIĆ“ – 26., 27. i 28.08. 2015. godine (srijeda, četvrtak i petak), u terminu od 10,00-17,00 sati;

OPĆINA ILIDŽA – JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ – 27., 28. i 29.08. 2015. godine (četvrtak, petak i subota), u terminu od 14,00-18,00 sati;

OPĆINA HADŽIĆI – JU OŠ „6. MART“ – 31.08. i 01.09. 2015. godine, sa početkom u 17,00 sati;

Pozivaju se zainteresirani učenici da posjete bazar u navedenim terminima, donesu svoje korištene udžbenike iz prethodne školske godine, kako bi ih mogli razmijeniti za udžbenike koji su im potrebni za narednu školsku 2015/2016. godinu.

Na vrh