KS: Transformacija ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja

30. Nov 2016. | 15:56 | NV
1 sl

Ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović primila je danas regionalnog izvršnog direktora organizacije Hope and Homes for Children za centralnu i jugoistočnu Evropu Ștefana Dǎrǎbuşa kao i direktoricu ove organizacije u BiH Anisiju Radenković. Sastanku su prisustvovali i direktori javnih ustanova Kantonalni centar za socijalni rad i Dom za djecu bez roditeljskog staranja Adnan Podžo i Saudin Đurđević.

Na sastanku je razgovarano o djelovanju ove organizacije na području Kantona Sarajevo, a posebno o aktivnostima koje provodi u procesu transformacije ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u FBiH i razvoja alternativnih oblika zaštite djece kroz usvojenje i hraniteljstvo. Kako je istaknuto, ovi procesi provode se s ciljem stvaranja uslova da što veći broj djece bez roditeljskog stranja odrasta u porodičnom okruženju kao i da se porodicama pod rizikom od razdvajanja pruži podrška kako bi se spriječilo razdvajanje djece iz bioloških porodica.

Ministrica je goste informisala da je Vlada Kantona Sarajevo, kroz usvajanje Akcionog plana u aprilu ove godine, podržala aktivnosti koje resorno kantonalno ministarstvo u ovoj oblasti provodi sa organizacijom Hope and Homes for Children i nadležnim kantonalnim ustanovama.

Vrlo je važno, kako je istakla, da zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja bude prilagođeno njihovim individualnim potrebama. Ukazala je na važnost temeljne procjene potreba svakog djeteta koje je smješteno u ustanovi, odnosno djeteta iz porodica pod rizikom.

“Procjena potreba djeteta, odnosno porodice, biće osnov za dalje konkretne korake. Na osnovu njih, odredit će se u kom smjeru će proces deinstitucionalizacije dalje teći u Kantonu Sarajevo, a sve u najboljem interesu djece”, istakla je ministrica Dautbegović.

Najavila je da će o dosada poduzetim aktivnostima i realizaciji spomenutog Akcionog plana u 2016. godini biti upoznata i Vlada Kantona Sarajevo, kako bi se mogli planirati naredni koraci.

 

NV

Na vrh