Marketing

Na vaš zahtjev, bilo telefonski ili emailom, u najkraćem mogućem roku dostavljamo vam

odgovarajuće ponude za željene pozicije u printanom ili online izdanju Novog vremena.

Telefon: +387 33 580 348, Fax: +387 33 580 349,

E-mail: [email protected]

Na vrh