Marketinški trendovi: Islamski marketing, a ne islamski terorizam

Islamski marketing je prilično nov koncept u marketingu. Nedavno je otpočela razvojna era kako islamskih finansija, tako i halal sektora. Tako se pojavila potreba za oglašavanjem i propagandom u skladu s islamskim principima, koji se za širu javnost mogu jednostavno imenovati etičkim principima, s obzirom na to da su vrijednosti na kojima počivaju univerzalne i općeprimjenjive

16. Mar 2015. | 13:58 | GMS marketinška agencija