Master plan za MiMES poboljšan kroz uključenje viškova naoružanja u cilju sigurne i stabilne BiH

5. Dec 2016. | 21:59 | NV
Photo 1

Danas je u Sarajevu je Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) bila domaćin 14. zasjedanja Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, a tema diskusije je bio Master plan, koji za cilj ima rješavanje pitanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini.

Sjednicom je predsjedavao zamjenik ministrice g. Jerinić, uz ko-predsjedavanje ambasadora Jonathana Moorea iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i stalnih članova Komiteta, kao i predstavnika Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH. Ostali prisutni članovi bili su komandant EUFOR-a generalmajor Schrötter, komandant NATO Štaba u Sarajevu brigadni general Wilz i stalni članovi Komiteta iz sljedećih međunarodnih organizacija: Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i predstavnici ambasada u BiH (Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švicarske, Austrije, Švedske).

Komitet je odobrio prijedlog brigadira Trachslera iz EUFOR-a da se u Master plan za MiMES uključi 60.000 komada naoružanja koje je višak. Plan je usaglašen na ¨Radionici za naoružanje¨ OSCE-a i EUFOR-a, koja je održana prošle sedmice.

Izvješteno je da se projekti “EXPLODE” i “SECUP“ završavaju 2016. godine. Gospodin Tarik Učanbarilić iz UNDP je izvjestio o aktivnostima u okviru projekta “EXPLODE”, uključujući i uništavanje visokorizične municije i kompleksnih sistema naoružanja i pružanje podrške Oružanim snagama  BiH u smanjivanju zaliha vojne municije na količinu kojom se može pravilno upravljati. Organizirana je i obuka za više starješine s ciljem njihovog daljeg osposobljavanja i unaprijeđivanje infrastrukture kako bi se poboljšala sigurnost i uslovi za skladištenje u skladištima vojnog naoružanja i municije. Ovaj projekt sada prelazi u sljedeću fazu, projekt “EXPLODE+”, koji će početi u 2017. godini. Gospodin Paul Martin iz OSCE-a podnio je izvještaj o projektu “SECUP“ (unapređenje sigurnosti), koji se također završava 2016. godine, a radi se o poboljšanju sigurnosti oko 30 skladišnih lokacija u BiH.

U BiH se još uvijek nalazi značajna količina nestabilne vojne municije. Veliki dio te municije se skladišti i održava na neuslovan način. Prisustvo nestabilne municije u BiH predstavlja opasnost po javnu sigurnost i potencijalnu opasnost za sigurno i stabilno okruženje. Ta municija je također finansijski i administrativni teret za OS BiH. Upravljanje i kontrola skladišta naoružanja, kao i inspekcije oružja, i dalje ostaju u nadležnosti ovlaštenih organa BiH, ali u interesu je svih da se upravljanje i rješavanje vrše u okviru sigurnog i bezbjednog procesa.

Komandant EUFOR-a je na kraju rekao: “EUFOR će nastaviti pružati podršku MO i OS BiH u radu na uspostavljanju procedura za skladištenje i poboljšavanju infrastrukture. Godina 2016.  je bila uspješna za UNDP i OSCE zbog završetka ova dva glavna projekta, koji su znatno doprinijeli poboljšanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Međunarodna zajednica se složila da OSCE koordinira aktivnosti u vezi sa Master planom za NMiMES, što je MO BiH danas prihvatilo, a implementacija će se vršiti tokom 2017. godine.”

EUFOR će, u okviru svojih mogućnosti, nastaviti pomagati Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH kroz tehničko savjetovanje i usluge predmetnih stručnjaka.

 

NV

Oznake: >

Na vrh