Maturanti Gazi Husrev–begove medrese oduševili turiste na Baščaršiji

Danas je u Gazi Husrev – begovoj medresi u Sarajevu ispraćena 465. generacija maturanata i 33. generacija maturantica, među kojima su dva ženska i dva muška odjeljenja

25. Apr 2015. | 15:19 | S.M
39849a


Za Gazi Husrev – begovu medresu ovo je poseban dan, baš kao i svako proljeće do sada kada se ispraćaju nove generacije. Ove godine Gazi Husrev-begovu medresu je završilo 123 maturanta od čega 65 maturantica i 58 maturanata. Ljepotom maturanata oduševljeni su i turisti koji su velikom pažnjom pratili ovu svečanost.

Pomoćnik direktora za nastavu, Dževad Pleh, kazao je za NAP da je većina maturanata vrlo uspješna, i to više od polovine ih je odličnih, a naročito su djevojke pokazale veliki uspjeh.

"Cilj je da se izvede generacija na pravi put, da damo društvu i narodu veliki broj mladih ljudi, koji su četiri godine proveli u medresi, koji su bili u programu odgoja i obrazovanja kojeg medresa tradicionalno ovdje upražnjava. Učeni su ne samo općim predmetima iz društvenih, prirodnih, jezičkih nauka, nego su učeni i svojoj vjeri, učeni i odgajani u duhu svoje tradicije, strpljivosti, toleranciji, pravičnosti, također su učeni i tome da se zalažu za ono što misle da je ispravno u društvu", izjavio je Pleh.

S ponosom na mlade maturante, Gazi Husrev – begova medresa je dala društvu i narodu još jednu uspješnu generaciju koja će se znati snalaziti kroz svoje dalje obrazovanje, kroz uključivanje u društvo u svim oblastima života i rada.

(Agencija NAP)

Na vrh