Međunarodni aerodrom Sarajevo i u mjesecu novembru bilježi rast prometa

Rast prometa na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu

1. Dec 2014. | 18:01 | D.R
32579


U mjesecu novembru kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo, prošlo je 46.833 putnika, što je za 5 % više u odnosu na isti period prošle godine, pri tome je ostvareno povećanje i u broju aviooperacija, kojih je realizovano 426, što je za 1 % više u odnosu na isti period prošle godine.

U novembru 2014. godine procesuirano je ukupno 355.715 kg komercijalnog, odnosno civilnog karga, što je za 149% više od realizacije u istom mjesecu 2013. godine.

Na vrh