Međunarodni dan arheologije bit će obilježen u Zemaljskom muzeju

Međunarodni dan arheologije je proslava arheologije kao nauke, i arheoloških otkrića, a u BiH ove godine bit će obilježen u Zemaljskom muzeju u Sarajevu

21. Oct 2014. | 09:48 | A.D
30362

Tokom mjeseca oktobra Američki arheološki institut (Archaeological Institute of America –AIA) i organizacije širom SAD-a, Kanade i drugih zemalja u Svijetu organiziraju različite događaje kako bi promovisali važnost zaštite, konzervacije i reprezentacije arheoloških lokaliteta i nalaza.

U cilju obilježavanja ovog međunarodnog dana, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u saradnji sa Zemaljskim muzejom, organizira predavanja na temu arheološkog naslijeđa u BiH, za studente Univerziteta u Sarajevu od kojih se očekuje da u svojoj profesionalnoj karijeri rade na planiranju upravljanja, zaštiti i konzervaciji arheoloških lokaliteta.

U prostoru Muzeja, gdje će se i održati predavanja, bit će postavljena izložba panoa i multimedijalna prezentacija nacionalnih spomenika arheološkog naslijeđa u BiH, navodi se u saopćenju za javnost.

Na vrh