Međunarodno takmičenje u hifzu: Adnan Maati osvojio prvo mjesto

Hafiz Adnan Maati, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, osvojio je prvo mjesto na Internacionalnom takmičenju u hifzu Kur’ana “Kralj Abdu-l-Aziz“ u Mekki, Kraljevina Saudijska Arabija

20. Nov 2015. | 13:59 | S.K
50215

Na takmičenju koje se održavalo u Haremi-šerifu u Mekki, od 05. do 12. novembra 2015. godine, Bosnu i Hercegovinu predstavljala su trojica takmičara: hfz. Jusuf Bećoja, hfz. Kemal Hasić i hfz. Adnan Maati.

U pratnji im je bio mr. hfz. Mensur ef. Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese i profesor kiraeta, koji je u isto vrijeme učestvovao na seminaru za Specijalizaciju sudija za ocjenjivanje takmičara na međunarodnim takmičenjima u hifzu Kur’ana.

Internacionalno takmičenje u hifzu Kur’ana „Kralj Abdu-l-Aziz“ u Mekki, ustanovljeno je 1979. godine pod pokroviteljstvom kralja Abdu-l-Aziza a sastoji se od četiri kategorije: Hifz cijelog Kur’ana sa tefisrom, Hifz cijelog Kur’ana, Hifz polovine Kur’ana, Hifz pet džuzova Kur’ana.

Hafiz Adnan Maati, osvojivši prvo mjesto u kategoriji Hifz 5 džuzova ostvario je najbolji uspjeh od svih takmičara iz Bosne i Hercegovine koji su se do sada takmičili u ovoj kategoriji.

Hafiz Adnan Maati rođen je 25. decembra 1997. godine u Zavidovićima. Njegov muhaffiz je Sadik Ammar koji je mladog hafiza Adnana, u džamiji Kralj Fahd, pored Hafsovog rivajeta naučio i Veršov rivajet učenja Kur’ana. Hafiz Adnan položio je hifz u Sarajevu 2012. godine pred Hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gazi Husrev-begovu medresu upisao je 2012. godine, sada je maturant Gazi Husrev-begove medrese. Uspjeh hafiza Adnana, osim što je njegov lični uspjeh, to je ujedno priznanje i njegovom muhaffizu, priznanje njegovoj školi Gazi Husrev-begovoj medresi i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Na vrh