Mektić: Politika poklopila pravosuđe u BiH

10. Oct 2017. | 22:21 | NV

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić tvrdi da je “politika poklopila pravosuđe”, a da najveći dio nosilaca pravosudnih funkcija traži razne političke dilove i zaštitu u političkim partijama.

“Politika utiče na pravosuđe što se običnim okom ne vidi. Puno je korupcije u pravosuđu, veoma puno nepotizma i zbog toga smo u situaciji da nema nikakvog povjerenja u pravosudni sistem”, rekao je Mektić danas.

Mektić smatra da se pravosuđe samo dovelo u ovakvu poziciju i da je jedini izlaz “resetovanje na nulu i ponovo jedna vrsta interne reforme pravosudnog sistema”.

“Suština je da moramo da stvorimo sistem u kojem će se na bazi pravičnosti, nepristrasnosti i bez političkog uticaja presuđivati svako krivično djelo u BiH”, rekao je Mektić.

 

NV

Na vrh