“Merhamet” se obavezao da u cijelosti ispuni želju Agana Hodžića

23. Mar 2018. | 21:12 | NV
1000_1521628281agan-768x511

Tokom svoje misije dobročinstva, duge čitavih 105 godina, Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” je imalo svoje dobročinitelje, dobre ljude i humaniste koji su cijenili rad “Merhameta” i željeli da, posredstvom ove humanitarne organizacije, pomognu svojim siromašnim i socijalno ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini.

Jedan od takvih ljudi bio je i Agan Hodžić koji je svoj radni vijek proveo u Kanadi i odlučio da ušteđevinu koju je tamo mukotrpno stekao donira u dobrotvorne svrhe.

Agan je preminuo 2014. godine, a njegova želja da pomogne drugima zapisana je u testamentu u kojem se navodi da se milion konvertbilnih maraka ima podijeliti na tri jednaka dijela, po 384.329,18 KM, za “Merhametove” narodne kuhinje, za Narodnu kuhinju “Stari Grad” u Sarajevu i kuhinju “Crvenog križa”.

Predsjednik HO “Merhamet” MDD Hajrudin Šahić ističe da je Agana Hodžić u više navrata posjetio “Merhamet”.

“Interesirao se za aktivnosti “Merhameta”, izrazio želju da pomogne rad naših kuhinja i nagovijestio da će pokloniti dio novčanih za te svrhee. Rijetki su ljudi kao Agan Hodžić koji je svu svoju ušteđevinu ostavio narodnim kuhinjama, u cilju kvalitetnije pripreme obroka za socijlano ugrožene građane. Zahvalni smo Aganu na njegovoj vrijednoj donaciji i molimo Boga da mu podari džennet. Ovaj humani gest je najbolja pouka onima koji žele slijediti njegov primjer”, kazao je Šahić.

Prema njegovim riječima, “Merhamet” se obavezao da u cjelosti ispuni želju Agana Hodžića, onako kako je ona navedena u testamentu.

“Utrošak novčanih sredstava bit će kontroliran i od strane izvršitelja testamenta Envera Ahmetspahića, člana Aganove najuže porodice. Što se tiče iznosa koji je dobio “Merhamet”, u testamentu je precizno nabrojano koji su to regionalni odbori “Merhameta” koji trebaju dobiti dio sredstava i u kojem procentu. Sredstva će se, po želji donatora, iskoristiti isključivo za nabavku namirnica za pripremanje obroka u našim kuhinjama za socijalno najugroženije kategorije stanovništva”, kazao je Šahić.

Agan Hodžić rođen je 1932. godine u selu Kovanj kod Rogatice. Posljednjih nekoliko godina života, nakon povratka iz Kanade, proveo je u Gerontološkom centru Nedžarići, u Sarajevu.

 

NV

Na vrh