Fontana>>

Metafora: Ona razgovor čini zanimljivijim

Prema tradicionalnom viđenju metafore, ona ne otkriva ništa fundamentalno o prirodi značenja. Metafora je izvorno bila kategorija književne i retoričke analize, a ne lingvističkog opisa. Suprotno tome, tradicija istraživanja, koju su službeno pokrenuli Lakoff i Johnson, pokazala je koliko je metafora prisutna u običnom svakodnevnom govoru i koliko je značajna u jezičkoj strukturi

23. Feb 2016. | 13:57 | Hasnaa Kramutally