Mijenja se Pravilnik za prijem uposlenika u srednjim školama u KS-u

Prevencija korupcije u obrazovanju biće u fokusu buduće saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Mreže Account (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH). Najavljeno je to na današnjem sastanku resornog ministra Elvira Kazazovića i predstavnika Account-a Dženane Alađuz i Eldina Karića

20. Apr 2015. | 13:33 | S.K
39582

Ova Mreža je vršila analizu Pravilnika sa kriterijima za prijem uposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, te je ustanovila da se ovaj segment u obrazovnom sistemu može unaprijediti.

Ministar Kazazović je upoznao goste da je Ministarstvo već formiralo radnu grupu koja će raditi na korekciji i unapređenju navedenog pravilnika, radi prevencije koruptivnih radnji odnosno eventualnih zloupotreba u postupku zapošljavanja.

"Taj pravilnik će biti usklađen i sa Planom borbe protiv korupcije koji je Ministarstvo izradilo“, dodao je ministar Kazazović.

Predstavnici Account-a su izrazili zadovoljstvo jer je prepoznat ovaj problem u oblasti obrazovanja te se pristupilo njegovom rješenju. Oni su ovom prilikom najavili i izradu prijedloga dokumenta koji predviđa da se kroz više nastavnih premeta učenicima prezentiraju sadržaji o etici i borbi protiv korupcije, kao društveno neprihvatljivom ponašanju. Tekst tog dokumenta će biti dostavljen resornom Ministartvu.

Na vrh