Ministar Kazazović podržava aktivnosti Internacionalnog Burč univerziteta

Predstavnici Internacionalog Burch Univerziteta (IBU) Azamat Akbarov, koordinator za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Senad Bećirović upoznali su danas ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića i pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i nauku Sifeta Kukuruza sa aktivnostima koje je ovaj univerzitet uspješno realizovao na međunarodnom planu

6. Jul 2015. | 14:37 | S.K
43485a

“Internacionalni Burch Univerzitet do sada je organizovao veći broj međunarodnih konferencija koje su bile posvećene proučavanju jezika kao društvene pojave“, pojasnio je Akbarov te najavio kako će se u periodu od 12-14.maja 2016. godine održati Šesta internacionalna konferencija na temu: “Struje u jezičkom obrazovanju, globalno učenje i interkulturalna kompentencija“. Ovom prilikom, bilo je riječi o odražavanju svjetskog kongresa pod nazivom „AILA World Congress 2020“ koji će organizovati Udruženje za primjenjenu lingvistiku u Bosni i Hercegovini.

Ministar Kazazović je naveo kako će resorno ministarstvo u okviru svojih mogućnosti nastojati podržati realizaciju svih aktivnosti koje organizije Internacionalni Burch Univerzitet, a koje doprinose promociji interesa Kantona Sarajevo i države Bosne i Hercegovine.

Na vrh