Ministar Kazazović s direktorima sarajevskih osnovnih škola

Druga sjednica aktiva direktora/ravnatelja sarajevskih osnovnih škola, koja je danas održana na Igmanu, bila je najvećim dijelom posvećena početku nove školske godine

11. Sep 2015. | 15:57 | S.K
46762

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo tražilo od svih škola da prije početka školske godine objave liste potrebnih udžbenika, dobrim se pokazala praksa ovogodišnjih školskih bazara gdje su zainteresirani mogli nabaviti udžbenike po vrlo povoljnim cijenama. Danas je spomenuta i ideja da se na kraju školske godine definišu spiskovi potrebnih udžbenika, te da već u junu mjesecu učenici mogu na školskim bazarima nabaviti udžbenike za naredni razred. Kako je i planirano, Ministarstvo je nabavilo besplatne udžbenike za sve polaznike osnovnih škola, kao i za učenike slabijih finansijskih mogućnosti.

Danas su potpisani protokoli sa udruženjima koja brinu o djeci sa posebnim potrebama kao podrška edukaciji direktora, nastavnika i učenika za rad sa ovim mališanima.

Aktiv direktora dao je svoje članove u komisije koje će raditi na izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i izradi provedbenih akata.

Već neko vrijeme Škola u prirodi kao dio nastavnog odgojnog procesa nema svoju punu primjenu, a današnja prezentacija mogućnosti njenog održavanja u školskom objektu područne škole Šabići – OŠ "Zaim Kolar" trebala bi da oživi ovu dobru praksu.

Direktorima su predstavljene i ponude programa Škola skijanja, E- učionice te Projekt energetske efikasnosti u školskim objektima, a ovo je bila prilika da ministar za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi KS Elvir Kazazović razmjeni mišljenja sa direktorima sarajevskih osnovnih škola te odgovori na otvorena pitanja u sistemu osnovnog obrazovanja.

Na vrh