Ministarstvo pravde i uprave KS: Iskustva Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije biće korištena u izradi strateških dokumenata

6. Dec 2016. | 21:02 | NV
Picture 1634

Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić danas je održao sastanak sa predsjednikom Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduanom Kafedžićem. Tom prilikom, čestitao mu je  na hrabrim i odlučnim potezima koje ovaj Tim poduzima s ciljem suzbijanja korupcije u Kantonu Sarajevo i koji postupa u skladu sa državnim i kantonalnim strateškim dokumentima i akcijskim planovima.

Ministar Nenadić je informisao Kafedžića o planovima Vlade KS koji se tiču dorade zakonodavnog okvira i o drugim mjerama koje će unaprijediti stanje u ovoj oblasti. Kako je naveo, Ministarstvo pravde i uprave će direktno i putem Vlade KS nastaviti pružati neophodnu stručnu podršku Timu u realizaciji svih strateških smjernica i dokumenata.

Kafedžić je kazao da je ovaj Tim do sada uspješno realizirao niz projekata i obaveza iz strateških i programskih dokumenata.

Jedinstvenog su stava da je posebno važno u narednom periodu akcent staviti na preventivno djelovanje, te da bi bilo poželjno da Antikoruptivni tim Vlade Kantona svoje iskustvo stečeno na dosadašnjem radu stavi u funkciju i prilikom pripreme strateških dokumenata u različitim oblastima, ali i prilikom pripreme odgovarajućih propisa.

Istaknuto je da će Tim u narednom periodu raditi i određena ciljana istraživanja u pojedinim oblastima. U tom smislu, ministar Nenadić je stavio na raspolaganje sve resurse Ministarstva pravde i uprave i svoje osobno.

 

NV

Na vrh