Ministrica Dautbegović i predstavnik UNICEF-a danas se susreli u Sarajevu

20. Feb 2017. | 20:46 | NV
DSC_0260

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović razgovarala je danas s Marijom Tokićem i Mirzom Puzićem iz Međunarodnog fonda za djecu Ujedinjenih naroda – UNICEF o primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu sa akcentom na Kanton Sarajevo, posebno u dijelovima koji se odnose na povećanje izricanja alternativnih mjera i sekundarnu prevenciju.

Predstavnici UNICEF-a su upoznali ministricu Dautbegović sa Programom zaštite djece koja dolaze u sukob sa zakonom kojeg UNICEF, uz podršku Švedske i Vlade Švicarske, provodi na teritoriji Federacije BiH, a koji obuhvata sekundarnu prevenciju, institucionalni tretman i građenje svijesti javnosti.

Ministrica Dautbegović je informisala predstavnike UNICEF-a da će Ministarstvo vrlo brzo uputiti na usvajanje nadležnim organima Akcioni plan prevencije maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 – 2019. godina.

“Planirano je i formiranje novog radnog tima koji će koordinirati i pratiti implementaciju ovog akcionog plana, zbog čega je Ministarstvo uputilo dopise svim institucijama koje učestvuju u realizaciji aktivnosti utvrđenih akcionim planom da predlože po jednog predstavnika u ovo tijelo.  Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti i na iznalaženju adekvatnog prostora za rad dnevnog centra u kojem bi se izvršavale odgojne preporuke izrečene maloljetnicima“, obrazložila je ministrica Dautbegović.

Predstavnici UNICEF-a su izrazili spremnost za opremanje pomenutog dnevnog centra i edukaciju potrebnog kadra.

Dogovoreno je da se u narednom periodu održi zajednički sastanak sa predstavnicima Kantonalnog centra za socijalni rad i Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, s ciljem sagledavanja razloga smještaja u ovu ustanovu. Najavljeno je i održavanje radionica na kojoj će biti prezentirane dobre prakse izvršavanja odgojne preporuke društveno korisnog rada.

 

NV

Na vrh