Mušić: Za program ‘Korak po korak’ pristiglo 70 aplikacija iz 24 grada

2. Apr 2018. | 09:51 | NV
FNA_75377

Sparkasse Bank d.d. BiH i Fondacija “Mozaik” realizuju program podrške startup kompanija za mlade poduzetnike.

Adnan Mušić, regionalni direktor Sparkasse Bank i koordinator tog projekta, pod nazivom “Korak po korak”, kaže da je riječ o sveobuhvatnom programu podrške za ekonomsko osnaživanje mladih u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj da putem razvoja preduzetničkih znanja i vještina pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao.

Program je, kako navodi Mušić, pokrenut kao partnerska inicijativa Sparkasse Bank i Fondacije “Mozaik” i otvara vrata finansijskih usluga za one klijente kojima su te usluge teško dostupne.

“Prijavom na program mladi dobijaju mogućnost da učestvuju na radionicama na temu razvoja biznis ideje, analize tržišta i konkurencije, upravljanja troškovima  finansijskog poslovanja, podršku u razvoju biznis planova, podršku prilikom osnivanja preduzeća, biznis mentorstvo, te pristup povoljnoj Sparkasse kreditnoj liniji kako bi započeli sopstveni posao. Kredit se odobrava pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 20.000 KM, sa rokom otplate od 60 mjeseci i grejs periodom od šest mjeseci. Konkurs za prijave zatvoren je u ponedeljak 26. marta i mogu reći da smo imali izuzetno dobar odziv. Primljeno je oko 70 aplikacija iz 24 grada širom Bosne i Hercegovine, te se trenutno vrši selekcija najboljih ideja”, rekao je Mušić u razgovoru za Fenu.

Odabrane ideje će, po Mušićevim riječima, proći kroz programe edukacije, izrade poslovnih planova sa kojima će se u septembru ili oktobru kandidati predstaviti pred odborom koji će odlučiti o konačnom broju poslovnih planova, a  za koje će sredstava biti dodijeljena u novembru.

“Za svo vrijeme pripreme i izrade poslovnih planova za koje će se tražiti kreditna sredstva, aplikantima će na usluzi biti mentori koji imaju zadatak maksimalno pripremiti aplikante i pomoći im u izradi poslovnih planova”, kazao je direktor Mušić

On napominje da se u okviru Erste i Sparkasse grupacije, kojoj pripada i Sparkasse Bank d.d. BiH, ovakav projekt realizuje od ranije, a ovo je prvi put da se i u BiH radi ova vrsta podrške mladim osobama. Program društvenog bankarstva “Korak po korak” pokrenut je u sedam zemalja regije centralne i istočne Evrope kako bi se podržali klijenti koji su tradicionalno nedovoljno obuhvaćeni bankarskim uslugama – novi biznisi, uključujući i početnike u preduzetništvu, društvena preduzeća, organizacije civilnog društva, kao i osobe u riziku od siromaštva.

“Program se sprovodi preko mreže lokalnih banaka Erste i Sparkasse Grupe i u saradnji sa drugim organizacijama i partnerima. Osim toga, oslanja se i na prethodne inicijative koje su članice Grupe u regionu CIE pokrenule, kao što je Druga štedionica u Austriji, austrijska Zweite Sparkasse (osnovana 2006) i mikrofinansijska institucija good.bee Credit (2009) u Rumuniji, u cilju stvaranja jedinstvene infrastrukture za finansijsku inkluziju širom regiona. Specifičnost ovog programa je da će banke sarađivati sa lokalnim organizacijama na tome da mladima osiguraju ne samo adekvatan i pristupačan bankarski proizvod i uslugu, već i odgovarajuću finansijsku pismenost i savjete, poslovnu obuku, radionice i mentorstvo”, kazao je Mušić.

Uloga fondacije “Mozaik” u projektu “Korak po korak”, po Mušićevim riječima, je da organizuje treninge za razvoj biznis ideje i biznis plana za odabrane poslovne ideje, da u saradnji sa bankom izvrši analizu biznis planova kreiranih u okviru programa te selekciju najboljih, da kroz posebnu web-platformu osigura edukativni materijal koji će biti korišten tokom realizacije projekta, te da pruži mentorsku podršku odabranim učesnicima za sve vrijeme trajanja programa.

S obzirom na to da je Sparkasse Bank BiH poznata kao društveno odgovorna kompanija, Mušić ističe da je korporativna filozofija banke da ona kao institucija može biti uspješna samo ako je i zajednica u kojoj posluje uspješna, pa tako i usmjerava svoj angažman i podršku.

“U skladu sa našim poslovnim ciljevima, svoje donacije i sponzorstva vezujemo uz kategorije obrazovanja i mladih, volonterizam i upošljavanje mladih, socijalnu inkluziju te sport i životnu sredinu”, kazao je Mušić.

Mušić je i direktor Sparkasse Bank za regiju Sarajevo koju, po njegovim riječima, čine 4 organizacione jedinice: Poslovni Centar Sarajevo u sektoru poslovanja sa pravnim licima i 3 filijale u sektoru poslovanja sa stanovništvom: Sarajevo, Visoko i Goražde.

“Potrebe klijenata i kvalitetno riješavanje tih potreba kroz set bankarskih proizvoda i usluga u korelaciji sa zadovoljstvom klijenata, zadovoljstvom naših uposlenika i odgovornosti prema lokalnoj zajednici na svakodnevnoj razini, glavni su pokretači rasta i razvoja regije. Sparkasse Bank iz godine u godinu jača kapitalnu poziciju kroz reinvestiranje dobiti, što uz visok nivo stabilnosti i kapitalne adekvatnosti osigurava glavne pretpostavke za dugoročno planiranje rasta i razvoja u oba segmenta poslovanja, i privrede i stanovništva, kako na razini cijele bh. ekonomije, tako i na razini regije Sarajevo. Također, bitno je istaći da kroz proaktivan pristup na regionalnom planu nastojimo osigurati saradnju sa lokalnim zajednicama/partnerima koji za konačan cilj imaju povećanje standarda građana i razvoja ekonomije u regiji”, rekao je Mušić

Sparkasse Bank je, kako kaže, nedavno u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo osigurala za privredne subjekte kreditnu linija u iznosu od 10 miliona maraka sa subvencioniranom kamatnom stopom od 1,45% gdje klijenti mogu aplicirati za sredstva u iznosu do milion maraka, te kreditnu liniju u iznosu od 5 miliona maraka za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje uz subvencije dijela kamate do 3% godišnje.

“Nadam se da će i ostale općine regije prepoznati značaj ovakvog kreditiranja privrednika i mladih”, rekao je Adnan Mušić, regionalni direktor Sparkasse Bank i koordinator projekta “Korak po korak” u razgovoru za Fenu.

 

NV / Fena

Na vrh