Na današnji dan Vladimir Prelog dobio Nobelovu nagradu

12. Dec 2017. | 08:47 | NV
prelog_nobelova_nagrada

12. decembra 1975. godine Vladimir Prelog je za svoje radove iz oblasti stereoizomerije organskih molekula, dobio Nobelovu nagradu iz hemije, podsjeća portal historija.ba.

Vladimir Prelog rođen je u Sarajevu 23. jula 1906. godine, a umro je u Cirihu (Zürich) 7. januara 1998. godine.

Prelog je bosanskohercegovačko-hrvatsko-švicarski naučnik i hemičar.

Gimnaziju je završio u Zagrebu nakon što se porodica preselila tamo 1915. godine, a nakon toga je studirao hemiju u Pragu, gdje je po završetku studija bio voditelj Laboratorijske firme G.J. Driza. Prelog je bio i direktor Zavoda za organsku hemiju Tehničkog fakulteta u Zagrebu, a od 1942. godine na saveznoj Tehničkoj visokoj školi u Zürichu. Područje njegovih istraživanja su uglavnom heterociklički spojevi, alkaloidi i antibiotici. Glavno zanimanje bila mu je stereohemija molekula, zaokupljao ga je problem prostorne građe molekula.

Vladimir Prelog je uveo naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju prirode enzimskih reakcija.

 

NV

Na vrh