Na Vlašiću održan sastanak predstavnika parlamentarnih komisija za evropske integracije parlamenata u BiH

20. Feb 2017. | 17:12 | NV
180217 Vlasic konferencija

Parlamenti u Bosni i Hercegovini trebaju biti pokretači procesa evropskih integracija, pri čemu parlamentarne komisije/odbori za evropske integracije treba da preuzmu vođstvo i postanu korektiv izvršnoj vlasti na putu BiH ka Evropskoj uniji (EU), zaključeno je na Sastanku parlamentarnih komisija/odbora za evropske integracije u parlamentima Bosne i Hercegovine, koji je, u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju i Mreže parlamentarnih komisija za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana, održan na Vlašiću.

Na sastanku, u čijem je radu učestvovao predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, predstavnici komisije/odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije BiH, kao i predstavnici Delegacije EU u BiH, naglašeno je da se, osim zakonodavne i kontrolne, jedna od važnih uloga parlamenata i parlamentarnih komisija/odbora za evropske integracije ogleda u pravovremenom informisanju građana o procesu evropskih integracija i popularisanju tog procesa s ciljem da građani razumiju šta su koristi od ispunjavanja evropskih standarda i ulaska zemlje u EU.

Govoreći o radu Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH u prošloj godini, predsjedavajući Komisije Nikola Lovrinović naglasio je da je to parlamentarno radno tijelo, kroz organizaciju okruglih stolova i učešće na sastancima Parlamentarnog foruma za evropske integracije, napravilo značajne korake naprijed u podsticanju procesa evropskih integracija, u informisanju i popularizaciji tog procesa u institucijama vlasti, među različitim društvenim grupama i unutar nevladinog sektora, kao i u ostvarivanju tješnje saradnje sa srodnim parlamentarnim komisijama na nižim nivoima vlasti.

Sa aktuelnostima u procesu evropskih integracija BiH učesnike Sastanka upoznao je šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Jan Šnaidauf, koji je rekao da EU očekuje sveobuhvatne i koordinisane odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, pri čemu je, kako je rečeno primaran kvalitet, a ne brzina slanja odgovora na pitanja iz Upitnika.

Kroz obraćanja poslanika u Narodnoj skupštini Srbije Branka Ružića i Nataše Vučković, te bivšeg poslanika Sobranja Makedonije Gordana Georgijeva prezentovana su iskustva i naučene lekcije parlamentarnih odbora zemalja regiona u procesu dobijanja kandidatskog statusa za ulazak u EU.

Ocijenjeno je da su ovakvi sastanci izuzetno korisni, te naglašeno da će parlamentarne komisije/odbori u BiH raspravljati o zaključcima i preporukama sa ovog sastanka.

 

NV

Na vrh