Bh. razglednica>>

Nacionalnom parku "Una“ 500.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za NP Una“ utvrđenog budžetom FBiH za 2014. godinu u iznosu od 500.000 KM

12. Jun 2014. | 18:46 | S.M
24326


Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun JP Nacionalni park "Una“.

Sredstva će biti trošena u skladu s Planom i programom koji će usvojiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Agencije)

Na vrh