Najnižu penziju u RS-u primaju 63.923 korisnika

1. Oct 2016. | 14:10 |
penzioneri_1

U Republici Srpskoj (RS) 63.923 korisnika prava na penziju ili 25,37 posto od ukupnog broja prima najnižu penziju.

Penzija je ovim osobama određena po općim propisima niža od najniže, pa se iz budžeta entiteta namiruju sredstva za isplatu najniže penzije, navodi se u informaciji Vlade RS-a o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u RS za 2015, koju će na sjednici u oktobru razmatrati poslanici Narodne skupštine.

Zakonom je normirano više nivoa najniže penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža. Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174 KM, a u prosjeku „uživaoci“ ovih penzija dobiju 252 KM ili svega 30 posto prosječne plaće.

U informaciji se navodi da je odnos broja osiguranika i broja korisnika prava na penziju i dalje nepovoljan.

Tako je na kraju prošle godine broj osiguranika (286.310) i korisnika prava na penziju (251.909) bio u rasponu  1:1,13 dok je primjera radi 2006. bio 1,42.

Prosječno trajanje korištenja starosne penzije u RS-u je oko 15 godina, u zavisnosti od osnova ostvarivanja prava, dok u zapadnoj Evropi oko 17 godina.

Također, propisi iz oblasti rada će usloviti kasnije ostvarivanje prava na starosnu penziju, a to znači i skraćivanje perioda korištenja penzije.

Budžetski deficit Fonda PIO RS za 2015. godinu iznosio je 54.852.031 KM i taj finansijski minus je povećan u odnosu na godinu ranije.

Iz Vlade RS-a navode da je manjak prihoda posljedica prije svega neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a što se posebno odnosi na javne zdravstvene ustanove (bolnice i domovi zdravlja), koje su na kraju 2015. godine dugovale 76.779.331 KM, dok je dug preduzeća nad kojima je pokrenut stečaj ili likvidacija 95.204.745 KM.

Prema podacima Fonda PIO RS, ukupna dugovanja po osnovu doprinosa na kraju prošle godine iznosila su 414.382.649 KM (navedeni iznos sastoji se iz potraživanja po osnovu glavnog duga u iznosu 356.555.569 KM i potraživanja po osnovu obračunatih kamata u iznosu 57.827.080 KM).

Kratkoročne obaveze Fonda PIO RS 31.decembra 2015. godine iznosile su 175.803.420 KM, a dugoročne obaveze po osnovu kredita – indirektno zaduživanje u iznosu od 32.021.932 KM i direktno dugoročno zaduživanje Fonda PIO RS u 2014. godini od 53.864.012 KM.

(FENA)

Oznake:

Na vrh