Napredni kurs: Molekularna dijagnostika u mikrobiologiji

11. Dec 2016. | 22:35 | NV
_DSC0010

Uspješno završen kurs iz oblasti „Molekularne dijagnostike u mikrobiologiji“. Ovaj kurs je organizovan od strane Medicinskog fakulteta Tuzla i  US „MEDICUS“ tačnije sekcije za naučno istraživački rad uz saradnju sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla. Moderan, napredan kurs, je zasigurno pravac u kojem se studenti medicine treba da educiraju.

Na samom otvaranju svim učesnicima obratila se  doc. dr. med. sc. Jasminka Mujanović Mustedanagić – načelnica Polikinike za laboratorijsku dijagnostiku, ističući važnost ovakvih kurseva, ali i napominjući da je to relativno mlada oblast, te da su analize koje će studenti proći tokom kursa u BiH  odnosno prvi koraci u PCR dijagnostici, ELISA urađeni 1996. godine te se od tada teži usavršavanju laboratorija, osoblja, uređaja, čime se stalno teži napretku.

Voditelj kursa: doc. Dr. med. sc. Nijaz Tihić nakon tople dobrodošlice, upoznao je učesnike sa samim programom kursa, ali skrenuo pažnju na značaj istog, prije sve za one koje se odluče baviti istraživanjima, ističući da se upravo u molekularnoj dijagnostici krije ključ svih bitnih momenata u svjetskoj aktuelnoj nauci, dijagnostici i medicini.

Kurs je imao opsežan program: sačinjen iz teoretskog, ali zanimljivog dijela, te praktičnog još zanimljivijeg.

Tokom kursa studenti su imali priliku da uzimaju uzorke krvi jedni od drugih, upoznaju se s osnovama izolacije DNA iz pune krvi, analize genomske krvi, PCR dijagnostike, ELISA, Izolacija DNA iz M. tuberculoscis i drugih sojeva Micobacterium. Pored toga stekli smo praktična znanja o radu u laboratoriji, protokolima, pravilima i tehnikama pipetiranja, detekcije, analize,interpretacije- istakla je voditeljica sekcije za naučno istraživački rad Ilvana Rabotić.

Utiske učesnika su više nego pozitivni:

“Najveće osvježenje u mom dosadašnjem studiju! Sjajan pristup predavača, uz malo, ali dovoljno teoretskog dijela i fokusom na praksu, dobila sam potpuno novu viziju o molekularnoj mikrobiologiji. Sve pohvale za projekat”, ističe Eldina Mahmuzić

“Kurs je bio veoma koristan, sa obzirom da u okviru redovnog kurikuluma studenti dobijaju samo teoretsku pozadinu metoda, bez mogućnosti praktičnog rada”, kaže Adnan Mujanović

“Drago mi je sto sam stekla nova poznanstva i prijateljstva s mladim ljudima koji su jako ambiciozni i koji jednog dana žele biti ona pozitivna promjena šireg dijapazona. Kurs nije ostavljao prostora monotoniji i bio je bolji od pojedinih regularnih vježbi vezane za fakultet”, mišljenja je Alma Šibonjić

Zahvale za ovako uspješan i koristan kurs, koji je zasigurno ostavio jak dojam na studente idu pored voditelja kursa doc. dr. Nijaz Tihić i magistar biologije Emir Halilović i docent doktoru biologije Jasmini Smajlović koji su bili izvrsni edukatori.

 

NV

Na vrh