Nastavlja se projekt razvoja sektora pravosuđa u ZDK

Projekt je u završnoj fazi, i za sada traje do 14. jula, a ima za cilj da se smanji segmentiranost finansiranja pravosuđa i uspostavi jednak pristup pravdi

19. Jan 2014. | 15:40 | D.Z
17687

Nakon analize dosadašnje uspješnosti realizacije projekta razvoja sektora pravosuđa, predstavnici USAID-a, šef projekta Zlatko Osmanović i viši savjetnik za razvoj sektora pravosuđa Muhamed Sušić su na sastanku sa ministricom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Romanom Brkić predložili nastavak saradnje i nagovijestili plan za samoodrživost projekta.

Projekt je u završnoj fazi, i za sada traje do 14. jula, a ima za cilj da se smanji segmentiranost finansiranja pravosuđa, zatim uspostavi jednak pristup pravdi kroz donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH te stvori pretpostavke za dobro koordiniran i rukovođen sektor pravosuđa.

Uz to, jedan od ciljeva jNa sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu organizuje zajednički sastanak predstavnika projekta i svih ministarstava pravosuđa kako bi se finalizirale sve projektne aktivnostie i poboljšanje koordinacije između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te Federalnog i kantonalnih ministarstava pravosuđa.

U okviru projekta planiraju oformiti i Forum za zajedničku politiku te potpisati Memorandum o zajedničkoj saradnji.

Predstavnici USAID-a izrazili su zadovoljstvo aktivnostima koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave ZDK provelo oko donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a budući da je ovaj zakon posljedica intenziviranja i stvaranja sveobuhvatnog sistema besplatne pravne pomoći, iskazali su spremnost da USAID doniranjem informatičke opreme pomognu rad Zavoda za besplatnu pravnu pomoć.

(Fena)

Oznake: >

Na vrh