Nastavljena ulaganja u prijenosnu mrežu električne energije

Kompanija "Elektroprijenos-Elektroprenos BiH" od početka januara pa do kraja marta 2015. godine zaključila je više od 45 ugovora s firmama iz BiH i okruženja za realizaciju različitih projekata, ukupne vrijednosti oko 30 miliona KM

7. Apr 2015. | 11:11 | S.K
38924

Tokom trećeg mjeseca ove godine potpisana su dvadeset i tri ugovora, čija ukupna vrijednost iznosi oko 14 miliona KM, saopćeno je danas iz ove kompanije.

U trećem mjesecu ove godine potpisan je ugovor za izgradnju transformatorske stanice 110/20 kV Laktaši 2, koja bi trebala biti završena i puštena u pogon u drugoj polovini naredne godine. 

Precizira se da je ugovor zaključen s konzorcijem „Elektroenergetika BL“, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.259.640,70 KM. 

Ovaj konzorcij izvodit će radove i na izgradnji DV 110kV polja za Kotor-Varoš u transformatorskoj stanici 110/x kV Ukrina čija je vrijednost 330.860KM, a zaduženi su i za nabavku i ugradnju ormara zaštite i upravljanja te nedostajuće opreme za kompletiranje transformatorskih polja 220 i 110 kV drugog transformatora 220 i 110kV, 150 MVA TS Trebinje. 

U ovoj godini kreće i rekonstrukcija dalekovoda 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg i DV 110 kV Široki Brijeg – Grude. 

Rekonstrukciju će izvoditi konzorcij Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.o.o. Zagreb, sa kojim je u ožujku parafiran ugovor kao najpovoljnijim ponuđačem na ranije provedenom natječaju. 

Ukupna vrijednost ugovora, koja uključuje vrijednost opreme, usluga i radova iznosi 2.497.369,51 KM i rok za okončanje radova je devet mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. 

Važni ugovori tokom prethodnog mjeseca sklopljeni su i sa konzorcijem koji čini sarajevska kompanija Comel d.o.o. i makedonski Inženjering DASS d.o.o. iz Ohrida. 

Ove firme će vršiti sanaciju DV 110 kV TS Sarajevo 1- TS Visoko i DV 2×110 kV TS Sarajevo 20 – TS Sarajevo 13. Ugovor je vrijedan  541.924,30 KM. 

Drugi ugovor koji je "Elektroprijenos" potpisao s ovim kompanijama odnosi se na nabavku materijala i opreme, te izvođenje usluga projektovanja i rekonstrukcije DV 110 kV TS Sarajevo1 – TS Sarajevo 10. Za ove namjene će biti izdvojeno 492.523 KM. 

U martu je potpisan i ugovor o sanaciji DV 400kV Sarajevo 20 – Buk Bijela. Sanacija ovog dalekovoda povjerena je kompaniji Energomontaža a.d. Beograd i koštat će 1,5 miliona KM. 

Tokom narednih pola godine kompanija Lanaco ugovorom se obavezala da će izvršiti isporuku i instalaciju IT infrastrukture za ERP poslovno okruženje.Ugovor je parafiran početkom marta i vrijedan je 2.477.415,83 KM. 

„Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka i u narednom periodu nastavit će ulaganja u prijenosnu mrežu, te rekonstrukciju i zamjenu dotrajale opreme kako bi osigurala veću sigurnost u napajanju potrošča električnom energijom. 

“Kao savremena kompanija koja odgovorno i efikasno djeluje, ovakvim aktivnostima unapređuje svoje poslovanje i postiže visoke standarde u prijenosu električne energije. 
Siguran i pouzdan prijenos, te efikasno uprvljanje cijelim sistemom naša je obveza koju svakodnevno ispunjavamo i to sa velikim stupnjem odgovornosti”, stoji u saopćenju „Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH". 

Na vrh