Kolumne>>

Natalie Kanem: Osnaživanje djevojaka prije, tokom i nakon kriznih situacija

11. Oct 2017. | 20:58 | Dr. Natalie Kanem
UNFPA661select

Djevojke danas u mnogo čemu imaju bolje životne perspektive nego prethodne generacije. Prosperitet i ishrana se poboljšavaju, broj dječjih brakova i trudnoća kod tinejdžerki je u padu, a obrazovni nivo žena i njihovo učešće u radnoj snazi su u porastu.

Međutim, ovaj napredak ni izbliza nije univerzalan, a u mnogim dijelovima svijeta je zapravo sve slabiji. Najsiromašnije kategorije stanovništva – naročito  djevojke – često ostaju bez podrške, a njihova prava su ugrožena.

One dobijaju manje obrazovanja, imaju manje mogućnosti u životu i češće se zapošljavaju na radnim mjestima koja su slabije plaćena i rizičnija nego djevojke koje dolaze iz ekonomski boljestojećih porodica. Pored postojećih društvenih sila koje rade protiv njih, djevojke se i dalje suočavaju s visokim nivoom rodno zasnovanog nasilja, neželjenih trudnoća i nesigurnih porođaja. Jedna od četiri djevojke će ući u brak prije 18. godine, a jedna od pet adolescentkinja uzrasta od 15-19 godina će roditi.

Zbog ukorijenjenih rodnih nejednakosti, nesreće i sukobi mogu dodatno pogoršati položaj djevojaka. U borbi za preživljavanje, djevojkama i njihovim porodicama ostaje malo izbora, zbog čega su izloženije rizicima od dječjeg braka, seksualnog nasilja i rodno zasnovanog nasilja, uključujući trgovinu ljudima, silovanje i seksualno ropstvo. One se suočavaju sa surovom realnošću povećanih rizika po njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje i smanjenog pristupa ključnoj zdravstvenoj zaštiti.

Uprkos ovim izazovima, mnoge djevojke uspijevaju da igraju ključnu ulogu u svojim domovima i zajednicama, čak i u kriznim situacijama. One su često te koje prve reaguju i brinu se o svojim porodicama i uspostavljaju mreže koje proizvode socijalni kapital i otpornost koji su potrebni zajednicama za preživljavanje. Zaštita i unapređenje njihovih prava, zdravlja i blagostanja stoga predstavlja neophodan element spremnosti za krizu, efikasnog reagovanja i oporavka.

Populacioni fond Ujedinjenih nacija, UNFPA, nastoji obezbijediti da djevojke budu zdrave, osnažene, i samim tim, otpornije u suočavanju s kriznim situacijama i u obnovi svojih društava. UNFPA podržava razvoj inkluzivnijih zdravstvenih, obrazovnih i osnaživačkih programa koji odgovaraju uzrastu i polu, koje predvode djevojke, i koji djevojkama daju veću mogućnost da se njihov glas čuje i uvažava na nivou zajednice u kojoj žive.

Od stvaranja sigurnih prostora, preko pružanja informacija i usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, do pružanja mogućnosti za liderstvo i participaciju mladih, mi i naši partneri uvodimo razne novine kako bismo uključili i osnažili adolescentkinje i odgovorili ne samo na njihove potrebe, već i na njihove težnje.

U okviru napora za postizanje transformacionih ciljeva UNFPA, nastavićemo raditi s našim partnerima na zaustavljanju nasilja nad ženama, uključujući dječje brakove i obrezivanja žena. Radićemo na tome da osiguramo da sve djevojke, svuda, uživaju cjelokupan spektar prava i imaju mogućnosti koje su im potrebne kako bi dostigle svoj pun potencijal.

Danas i svakog dana, podržimo sposobnost djevojaka prije, tokom i nakon kriznih situacija da izgrade bolju budućnost za sebe i svoje zajednice.

* direktorica UNFPA, dr. Natalie Kanem povodom 11. oktobra 2017. Međunarodnog dana djevojčica

 

NV / UNFPA

Na vrh