Nezavisni blok: Zdravstvo oslobođeno dnevne politike i u službi ljudi

22. Dec 2017. | 23:24 | NV
Fotografija

Nezavisni blok sa ogorčenjem je primio vijest o otkazima Ugovora o radu doktora medicine i stomatologije u Domu zdravlja i Kantonalnoj bolnici Goražde, a zbog odsustva adekvatne reakcije vlasti i nadležnih organa u rješavanju godinama nagomilanih problema sa donošenjem i potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora između SDMS BPK i Vlade BPK. Dalje u saopćenju se navodi:

“Smatrajući potpuno neodgovornim pristup i ponašanje Vlade i Ministarstva zdravstva BPK prema ovim zahtjevima koji su u potpunosti opravdani, a u cilju konačnog rješavanja statusa doktora medicine i stomatologije na prostorima F BiH, Nezavisni blok poziva nadležne organe i vlasti da hitno i najozbiljnije pristupe rješavanju ovoga problema, jer podsjećamo, ako se u roku 7 dana otkaznog roka ne postigne dogovor, građani BPK će ostati bez usluga iz domena zdravstvene zaštite koju je obavezno obezbjediti svako odgovorno društvo i vlast.

Nezavisni blok je već ranije izrazio svoj stav podrške štrajku doktora medicine i stomatologije i pozdravlja odluke pojedinih Kantonalnih vlada koje su već pristupile potpisivanju Kolektivnih ugovora, a vladu BPK pozivamo da odmah riješi nastale probleme u svom  zdravstvenom sistemu.

Nezavisni blok podržava zahtjeve doktora medicine i stomatologije za potpisivanje Kolektivnih ugovora, ali i svih uposlenika i sindikata iz oblasti zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, uz potrebne korekcije koeficijenta na osnovu sada postojećih, a koji će omogućiti jednaka primanja i adekvatne uslove rada na nivou cijele F BiH.”

 

NV

Na vrh