Njemačka policija obučava pripadnike Granične policije BiH

28. Nov 2016. | 14:48 | NV
Eksperti Savezne policije Njemačke s polaznicima obuke iz Granične policije BiH

U okviru bilateralne saradnje Granične policije BiH i Savezne policije Njemačke u Glavnom uredu, u Sarajevu prethodne sedmice održana je obuka „Sigurnost isprava i dokumenata“.

Predavači iz Savezne policije Njemačke upoznali su službenike GPBiH o osnovama tehnika izrade i zaštitnim elementima na dokumentima, kao i tehnikama prepoznavanja i otkrivanja falsificiranih dokumenata. Šesnaest polaznika iz organizacionih jedinica GPBiH dobilo je certifikate o učestvovanju na obuci.

Podsjećamo, prethodnih 16 godina je Vlada Savezne Republike Njemačke podržala GPBiH brojnim obukama i donacijama specijalističke opreme vrijednosti oko sedam i po miliona KM. Među značajnijim su: obuke jedinica za nadzor i osmatranje, jedinica za podršku i kontrolu, kormilara, obuke obavljanja KDZ pregleda, iz kriminalistike i detektivskih poslova, prepoznavanja falsificiranih dokumenata, trenera za sistem policijskog obrazovanja i menadžment obuka. U Trebinju je u oktobru 2016. godine pod pokroviteljstvom Savezne policije Njemačke održana obuka „Jačanje kompetencija Zajedničkog centra za policijsku saradnju između BiH, Crne Gore i Republike Srbije – opći uvod i osnovne informacije“.

 

NV

Na vrh