Nova fabrika u Kaknju po standardima EU

U Kaknju su počeli radovi na uređenju lokacije za izgradnju fabrike koja će vršiti toplinsku preradu životinjskih nusproizvoda sa ciljem proizvodnje animalnih proteina, te životinjske i tehničke masti

6. May 2015. | 11:49 | S.K
40351

U okviru pripremnih radova izvršeno je uklanjanje trošnih objekata sa lokacije, izmještena je niskonaponska mreža, vrši se uklanjanje niskog rastinja, a planirano je i izmještanje potoka.

Radi se o investiciji firme “Agroproteinka” Zagreb koja je u Kaknju osnovala firmu “Bioorganika” radi realizacije investicije ukupne vrijednosti od oko 20 miliona KM. Uz višemilionska ulaganja na području Kaknja ova investicija će rezultirati i značajnim brojem novih radnih mjesta.

Izgradnja ove fabrike rezultat je povoljnog poslovnog ambijenta kojeg je kreirala Općina Kakanj i brojnih pogodnosti koje su osigurane za investitore.

“Bez obzira na svu kompleksnost sustava u BiH mi smo se odlučili za investiciju iz razloga lokacije, ali prije svega ovdje treba spomenuti izuzetno povoljnu investicijsku klimu sa strane gospodina načelnika, svih službi, stvarno jedna pozitivna investicijska klima, jedna dobrodošlica, i oni su, moramo priznati, jako zaslužni za ovo što smo odabrali Kakanj”, rekao je Ivica Grlić, direktor firme “Bioorganika” Kakanj, firme koju je u Kaknju osnovala “Agroproteinka” Zagreb.

Podsjetimo, za gradnju objekata u Kaknju investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta.

Općina Kakanj u potpunosti snosi i  sve troškove registracije privrednog društva, a osigurava i brojne druge pogodnosti.

Umjesto investitora općinski službenici preuzimaju brigu stalnog praćenja toka predmeta koji se odnose na registraciju firme kod nadležnih organa, mole za ubrzavanje procedura, daju pravne savjete i upute investitorima, sa investitorima odlaze kod notara, pomažu kod prikupljanja dokumentacije, za investitore prikupljaju potrebne podatke, pronalaze najbolja rješenja kako bi investitori realizirali svoje ideje, na usluzi su investitorima 24 sata dnevno…

Vrata Općine Kakanj su za investitore uvijek otvorena bez potrebe za protokolarnim najavama i nepotrebnim čekanjima na sastanke, na usluzi investitorima su svi općinski resursi…

“Čak bih rekao, po nekim iskustvima koja smo imali u Hrvatskoj, na primjeru Kaknja imamo pozitivnija iskustva jer mislim da tome doprinose već postojeće investicije koje su tamo izvedene i vjerojatno postoji stanoviti senzibilitet i očito iskustvo onih upravljaju”, rekao je Ivica Grlić Radman, predsjednik Uprave Agroproteinke Zagreb.

U novoj fabrici neće biti spaljivanja animalnog otpada u Kaknju, dakle nema novih opasnih dimnjaka, a rad fabrike će se zasnivati na strogom poštivanju zakonskih propisa i normativa Evropske unije koji se odnose na zaštitu okoline.

Podsjetimo, u Kaknju je nedavno otvorena nova fabrika za proizvodnju madraca “Moj san”, a u toku je i izgradnja fabrike peleta. Planirana je i skora izgradnja još tri fabrike, a u pripremi je i realizacija još jedne velike investicije na području naselja Modrinje.

“Prije svega želim naglasiti da ćemo nastaviti da na sebe preuzimamo težinu kompliciranog administrativnog aparata u BiH, što znači da ćemo mi umjesto investitora pribavljati potrebna odobrenja, a sve sa željom da se oni ne uplaše i ne razočaraju kada se susretnu sa procedurama za pokretanje poslovnih aktivnosti u našoj zemlji. Nastavit ćemo i sa realizacijom podsticajnih mjera za osnivanje novih privrednih subjekata u smislu plaćanja troškova osnivanja, sufinansiranja troškova najma prostorija za poduzetničku djelatnost i drugih mjera”, rekao je općinski načelnik Nermin Mandra koji i sam učestvuje u aktivnostima pribavljanja odobrenja i druge dokumentacije za investitore.

Na vrh