Nova knjiga kolumniste Novog vremena Milisava Tomovića: “Izgubljeni smisao demokratije u zemlji inat naroda“

14. Apr 2017. | 08:30 | Ibrahim Osmanbašić
Milisav_2

Početkom aprila iz štampe je izašla knjiga „Izgubljeni smisao demokratije u zemlji inat naroda“ (II deo), autora Milisava Tomovića, u izdanju Udruženja za kulturu-Nova svjetlost, gdje su svrstane kolumne koje je autor objavljivao prodhodne četiri godina u raznim časopisim i portalima u BiH i regionu. Knjiga ima 240 stranica, podjeljena je u pet dijelova, i koji čine zasebne tematske cjeline i to:

I) U zemlji inat naroda, II) Iz medija, III) Biografija, IV) Osvrti i V) Recenzija.

 

Prvi dio knjige, naslovljen „U zemlji inat naroda“, čini dvadeset kolumni, koje su razvrstane u tri poglavlja. Prvo poglavlje je naslovljeno „Razotkrivanje društvenih realiteta“ – gdje se osvrće na pitanja od temeljne važnosti  za organizovanje društva u funkcionalan sistem: kao što je mentalitet i identitet naroda koji žive u BiH; analizira se rad sindikate u BiH i objašnjava odnos poslodavca i radnika; te osvjetljava šta za društvo znači etičko slijepio i kulturna dezorijentacija. Posebna specifična težina društveno-političke analize oglada se u kolumni „Razotkrivanje identiteta i odgovornosti“ gdje se autor pita: „Šta je država za narode koji žive u BiH? Kako da se oni identifikuju sa državom i kako da budu odgovorni prema njoj?“, a u nastavku logično konstatuje: „To su pitanja na koja niko ne daje odgovor. Zbog toga ova država ima neizvesnu budućnost.“ Baveći se suštinskim pitanjima koja su od ključne važnosti za funkcionisanje društva, Tomovićevo pisanje ne spada u grupu koja pišu tekstve na nivou dnevne upotrebe, jer svoje promišljanje uteljuje u znanstvenoj i iskustvenoj sferi. Zato Tomovićevi tekstovi i nakon izvjesnog broja godina ne gube na aktuelnosti i vrijednosti.

Drugo poglavlje je naslovljeno „Konfliktne politike“, sadrži pet kolumi i može se slobodno reći da predstavlja samo srce cjelokupnog djela, jer se autor odvažio da zađe u samu srukturi i obznani faktore koji imaju funkciju destabilizacije cjelokupnih odnosa i prilika u BiH. Taj frapirajući društveno-politički realizam ne daje previše prostora za optimizam, jer su iracionalizmi uveliko potisnuli racionalizam sa javne scene, pa se energija društva troši na trivijalna pitanjima, dok su pitanja od sušinske važnosti za narod i državu potpuno marginalizarana i gurnuta u stranu. Definišući parcijalnu i destruktivnu politike kao „konfliktne inat-politike“, a koje se mogu prepoznati kod svih naroda u BiH, Tomović, faktički, demistificira iracionalan strah „od drugog i drugačijeg“, čime se otvaraju realne mogućnosti za njihovo nadvladavanje i prevazilaenje.

U trećem poglavlju, koje je naslovljeno „Društveno-političke smernice“, autor osvjetljavajući iracionalizme koji determiniraju odnose u bh. društvu uspjeva da se izdigne iznad raspamećujućeg haosa i da pogleda u budućnost, čime iskazuje vizionarske sklonosti pri opservacijama aktuelnih društvenih događaja i odnosa, kako u RS-u, tako i na nivou države BiH.

Ono što ovu novu knjigu Milisava Tomovića čini posebnom jeste drugi dio knjige naslovljen „Iz medija“ i četvrti dio, pod naslovom „Osvrti“ – obzirom da imaju funkciju, u figurativnom smislu, da se izložena teorija iz prvog djela knjige sagleda iz ugla praktičnog djelovanja u društvu.

Obzirom da su kolumne pisane konciznim i jezgrovitim izražajem, stoga poglavlje „Iz medija“ ima ulogu razotkrivanja dubljeg smisla onog o čemu Tomović promišlja i predočava u pojedinim tekstovima. Svakako da su intervjui zabilježili autentičnost „žive riječi“ i da autor kroz šire opservacije određenih tema čitaocima približava ideje i stavove koje smatra da ne smiju biti zanemareni jer su u tom slučaju dugoročne posljiedice neminovnost sa kojm će se društvo nužno susresti. Zbog toga Tomovićev angažman, iako se bavi prošlošću, zbog važnosti je aktuelan, a zbog neizbježne konzekventnosti ima vizinarski karakter jer predviđa neizbježne posljedice za budućnost.

U trećem djelu knjige je autorova biografija gdje se iznosi životni put autora, iz čega se lako dolazi do zaključka da Tomović, kao dugogodišnji društveno-politički djelatnik i uspješni privrednik, itekako je pozvan da govori kompetentno o monogim društvenim pitanjima koja generiraju krizu na nivou entiteta, kao i države.

Četvrti dio knjige, pod naslovom „Osvrti“ je skup mišljenja ljudi iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine o liku i djelu Milisava Tomovića – kod koga se može naći harmonija između riječi i dijela, jer govori to što misli, a radi to što govori. Sakupivši šest mišljenja društveno-političkih aktivista našeg regiona o svom radu, Tomovićevo djelo emitira najsnažniju poruka – da ovdašnji ljudi su prirodno upućeni jedni na druge, i da je daleko više onoga što ih spaja od onog a što ih razdvaja.

Peti dio knjige čini recenzija pod naslovom „Suština rezimiranja prošlosti – nužno je ideja budućnosti“ gdje pisac ovih redava, kao autor recencije, šire elaborirao sadržaj knjige „Izgubljeni smisao demokratije u zemlji inat naroda“ (II deo), ukazujući na osobenost u pristupu i izražavanju Milisava Tomovića, u cilju boljeg i šireg razumjevanja kompleksnog djela koje je pred nama. Da se radi o knjizi koja ima potencijal da teoretske opservacije imaju epilog u praktičnoj primjeni, ukazuje se izvodom iz recenzje na poleđini knjige, a koji svojom porukom ima funkciju da ukaže na suštinu cjelokupnog djela:

“Tendencija zatvaranja u čisto nacionalno-plemenske krugove, te odricanje od univerzalnih principa etike  društva – Tomović jasno definiše kao put nipodaštavanja čovjeka, destrukcije i sukoba, sa nužnim epilogom u ratnm haosu; dok put otvaranja i iskrene saradnje sa drugim i drugačijim – autor definiše kao put afirmacije znanja, kulture, humanizma i općeg društvenog prosperiteta u blagodatima mira.“

Dakle, pred nama je konceptualno neuobičajena knjiga pod naslovom „Izgubljeni smisao demokratije u zemlji inat naroda“ (II deo), koja se ne bavi društvenom problematikom kroz neki oblik klišeiziranih formi, gdje dominiraju stereotipi koji su u funkciji marginalizacije suštine aktuelnih društveno-političkih odnosa u BiH, te objedinjena u zajednički opus sa prvom knjigom autora Milisava Tomovića, „Izgubljeni smisao demokratije“ (I deo) , iz 2016 godine, unosi novo svjetlo u sferu političke analitike u BiH, sa imperativom da naučna misao svoj epilog ima u konstruktivnoj političkoj praksi.

 

NV

Na vrh