Novinarima potrebna pomoć u borbi protiv korupcije

Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe potiv korupcije, Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) organizirali su u Sarajevu konferenciju o temi “Mediji i borba protiv korupcije”, s ciljem analize nivoa i kvaliteta novinarskog istraživanja korupcije u BiH i regionu, te problema sa kojima se mediji suočavaju

9. Dec 2013. | 18:33 | Samir Keč
15741a

Srđan Blagovčanin, direktor TI BiH, kazao je da BiH dočekuje Međunarodni dan borbe protiv korupcije bez ikakvog napretka na polju suzbijanja korupcije.

Prema nedavnom objavljenom israživanju TI-a (globalni indeks percepcije korupcije), BiH nije ostvarila napredak. I dalje smo najlošije pozicionirani u regionu kada se radi o korupciji, sa izuzutkom Albanije i Kosova.

“Pokazatelj trenutnog stanja u borbi proitiv korupcije jeste Izvještaj Evropske unije (EU) o napretku u kojem je, također, konstatirano da nismo ostvarili napredak, uprkos činjenici što je došlo do napretka zakonskog okvira usmislu usvajanja antikorupcionog paketa zakona u Federaciji BiH. Međutim, taj dio unapređenja zakonskog okvira relativiziran je negativnim trendom na državnom nivou, gdje je došlo do izmjena zakona, posebno Zakona o sukobu interesa i javnim nabavkama koji su urušili dio vezan za borbu protiv korupcije”, istakao je Blagovčanin.

Napomenuo je da poseban problem u BiH predstavlja provođenje zakonskog okvira.

“Ne možemo biti zadovoljni brojem procesuiranih slučajeva. Primjetna je jako loša saradnja između organa za provođenje zakona i pravosuđa. Istrage koje se vode za borbu protiv korupcije traju jako dugo. Očekujemo da ćemo naredni dan u borbi protiv korupcije dočekati u puno boljoj situaciji”, kazao je Blagovčanin.

Rubina Čengić, novinarka magazina START, i kao novinar i kao čovjek, vrlo je nezadovoljna kada je riječ o borbi protiv korupcije.

“Mi nemamo presuda za korupciju. Ne znamo da imamo istrage. Novinari i kad počnu da pišu o tome niko neće da pomogne. Tužilaštvo i sudovi su krajnje zatvoreni. Govore o tome kako je to sve u interesu istrage. Osim toga, i kad se pojave sagovornici, koji bi htjeli da govore o određenim nezakonitostima, uvijek postoji sumnja da oni to ne rade sasvim iskreno, nego žele da nekog “podrže” ili da učine “lošim momkom”. Kao profesionalac sam nezadovoljna da niko nije spreman da sarađuje sa novinarima i nije svjestan odgovornosti pozicijom koja mu je povjerena”, kazala je novinarka Čengić.

Na vrh