O nama

 

Novo vrijeme je informativni portal koji djeluje od 2012. godina kao portal i sedmična novina, a od 29. aprila 2016 godine, samo kao portal.

 

Naša vizija

“Novo vrijeme” je inovativan medij koji svojim djelovanjem želi pomoći u izgradnji pravičnog i prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva.
Po čemu je drukčiji?
Po tome što:
– promovira pozitivne trendove koji počivaju na poštivanju sistema ljudskih vrijednosti
– zagovara civilno društvo zasnovano na demokratskim principima i vladavini prava
– radi na razvijanju kulture tolerancije poštujući različitosti
– zagovara kritičko istraživanje koje podrazumijeva ravnotežu suprotstavljenih interesa, a bez pristrasne argumentacije, omogućujući tako svakom građaninu pravo na vlastiti sud

 

Naša misija

“Novo vrijeme”
– afirmira odgoj i obrazovanje kao jedan od elementarnih uvjeta društvenog napretka
– podstiče poduzetništvo i inovativnost kao osnovu za privredni razvoj zajednice
– promiče kulturu medijskog izražavanja zasnovanu na postulatima etičkog novinarstva pokušavajući vratiti povjerenje javnosti u medije te uspostaviti ozbiljno javno mnijenje i “kulturu mišljenja”
– čuva javni dignitet bh. građanina

 

Adresa: Azize Šaćirbegović B.B. PC PP6/2, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 580 340
E-mail: [email protected]

 

 


logo vzs (1)Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine
Portal novovrijeme.ba je punopravni član Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine

Na vrh