O Tariqu Ramadanu u Sarajevu: Panel diskusija pred stotinama prisutnih

21. Mar 2018. | 08:39 | NV
P1030108

U prepunoj velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke održana je panel diskusija “Tariq Ramadan: iskorak evropske islamske misli, dva univerzuma, jedan diskurs”, organizirana povodom izlaska iz štampe novih izdanja djela na bosanskom jeziku ovog istaknutog mislioca.

Preko 300 prisutnih imalo je priliku slušati o životu i radu dr. Tariqa Ramadana i značaju njegove misli u savremenom kontekstu kroz izlaganja panelista: dr. Fikreta Karčića, profesora Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu; dr. Enesa Ljevakovića, muftije sarajevskog; dr. Kenana Musića, profesora Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na Katedri za hadis; mr. Sehije Dedović, direktorice Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” i Nesiba ef. Hadžića, zamjenika predsjednika udruženja Ilmijje. Panelom je moderirao dr. Ahmet Alibašić, profesor Fakulteta islamskih nauka i direktor Centra za napredne studije.

U uvodnom obraćanju Nesib ef. Hadžić prisutne je upoznao s prvim susretima bosanskohercegovačke javnosti s Tariqom Ramadanom, kroz prevođenje njegovih djela koje je iniciralo Udruženje ilmijje.

Dr. Fikret Karčić osvrnuo se na period kad su se u javnosti pojavila prva djela dr. Ramadana i na njihov značaj za islamsku misao na svjetskom nivou i istaknuo: “On spaja u sebi učenjaka i aktivista i možemo pratiti te dvije dimenzije kroz cijeli njegov rad. Umjesto mirnog akademskog života odabrao je baviti se  osjetljivim pitanjima, koja su izazov za svakog mislioca”.

Muftija sarajevski, dr. Enes Ljevaković analizirao je djela dr. Ramadana s aspekta islamske vjersko-pravne nauke (fikha) i njegovo viđenje šerijatskih propisa te je podvukao da: “Tariq Ramadan ide ispred svog vremena za barem jednu generaciju, a što se tiče sadašnje generacije uleme – jedni ga mogu razumjeti kao poziv za eutanaziju fikha, a drugi kao način i put za njegovo oživljavanje.”

Mr. Sehija Dedović posebno je istakla nemjerljiv doprinos dr. Ramadana u borbi da žene ovladaju svojom sudbinom i da postanu njeni subjekti, za što se i kroz svoju misao i djelovanje snažno zalaže.

“U svojoj principijelnosti u odnosu na pitanje i prava žena prof. Ramadan konzistentan je od početka svog javnog rada i djelovanja i nije brinuo  da li će biti etiketiran na tom putu kao ‘previše feministički’ jer je vjerovao da zagovara pravedne principe i prava koja je Bog objavio, dao i dodijelio, a koje su ljudi često zloupotrebljavali i reinterpretirali spram svojih potreba i slabosti. Nije dozvoljavao da bilo ko, čak i pod krinkom liberalizma, sudi na koji će način žene iskoristiti te svoje slobode koje im je Bog ostavio – to može uraditi samo žena sama za sebe”, naglasila je mr. Dedović.

Dr. Kenan Musić kroz svoje izlaganje je ukazao na snažnu sintezu emocionalnog i intelektualnog u djelima dr. Ramadana i njegovo uspješno hvatanje ukoštac s izazovima svog vremena: “Tariq Ramadan je za muslimane napravio iskorak jer je počeo govoriti o islamskom identitetu u evropskom kontekstu. On potencira pitanje angažiranosti i stalno govori o duhovnosti. Tri su temeljne odrednice njegovog rada: povratak muslimana vlastitom identitetu i vlastitoj duhovnosti, prevencija radikalnog i devijantnog ponašanja poznavanjem Kur’ana, sire i vjere u cjelini, te pozicioniranje muslimana u evropskom kontekstu.”

Dr. Ahmet Alibašić istaknuo je činjenicu da je Ramadan možda jedini muslimanski intelektualac čija su misao i stil obraćanja prihvaćeni i u akademskoj zajednici i u široj javnosti. Podsjetio je i na to koliko je dr. Ramadan kroz svoje posjete zavolio našu zemlju: “Otkako je sa svojom porodicom otkrio Bosnu i Hercegovinu pomno prati dešavanja na našim prostorima. Često ističe da cijeni naše intelektualno naslijeđe i način na koji se bh. muslimani snalaze i žive islam. U njegovom životu posebno važno mjesto zauzima Srebrenica. Iako mislimo da svijet zna za Srebrenicu, na njegovom primjeru sam se uvjerio da ne zna. Dr. Ramadan je za genocid saznao tek početkom 2000-tih, a od tada svake godine napravi nešto tim povodom.”

Organizatori ovog događaja bili su Centar za napredne studije, Izdavački centar El-Kalem, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Centar za edukaciju i istraživanje Nahla.

Panel_2

NV / Nahla

Na vrh