Obnova zapaljene zgrade Općine Centar Sarajevo teče po planu

U dosadašnjem toku radova na obnovi zgrade Općine Centar, zapaljene tokom demonstracije građana 7. februara, stavljeni su u funkciju šalter sala Matičnog ureda, velika sala gdje je Općinsko vijeće već održalo sjednicu, kao i nekoliko kancelarija, a ostali radovi teku planiranom dinamikom, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo

1. Apr 2014. | 12:42 | I.Č
20993

Od ukupno oko 4.000 m2, koliko u zgradi zauzima Općina Centar, tokom požara je izgorjelo oko 1.300 m2 (44 prostorije) te 1.300 m2 krova.

Nakon raščišćavanja zgarišta, do sada su okončani radovi na postavljanju nove drvene konstrukcije krova, koji će izgledati kao što je to bilo u izvornom projektu izgradnje iz 1905. godine.

Na novoizgrađenu tavansku konstrukciju radnici postavljaju izolaciju od pijeska i betonskih ploča, tako da za kratko vrijeme treba da započnu limarski radovi na krovu. Na cijeloj zgradi su zamijenjena stakla na prozorima kancelarija koje nisu gorjele.

Na svim etažama su uklonjeni spaljeni i obrušeni plafoni i drveni podovi te izvršeno postavljanje međuspratne konstrukcije za nove plafone i podove. Tokom sanacionih radova napravljena je i betonska konstrukcija za server sobu i katastarsku arhivu.

U unutrašnjosti čitave zgrade je uklonjen stari malter sa svih oštećenih zidova. U podrumskim prostorijama je izvršena demontaža oštećenih instalacija grijanja, struje i vode te uklanjanje oštećenog i postavljanje novog maltera.

U podrumu zgrade u toku je postavljanje novih kablova za elektro instalacije.

"Uporedo sa izvođenjem radova, Stručni tim za praćenje aktivnosti na hitnoj sanaciji zgrade Općine Centar nastavlja sa pribavljaljem potrebne dokumentaciju za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih, enterijerskih i drugih radova na hitnoj sanaciji devastirane općinske zgrade. Riječ je o veoma složenoj dokumentaciji jer je za mnoge radove neophodna saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Na osnovu sporazuma sa Općinom Centar, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo bez naknade vrši poslove nadzora radova na sanaciji šteta na zgradi Općine Centar nakon nesreće izazvane požarom", kazao je vođa stručnog tima Zlatko Voljevica, pomoćnik općinskog načelnika.

Zahvaljujući činjenici da su tokom požara sačuvani matične knjige, katastar, server, arhiva kao i sva važnija dokumentacija, od 8. februara – kada je načelnik Općine Centar Dževad Bećirević, kao komandant Općinskog štaba civilne zaštite, donio Odluku o proglašenju stanja nesreće, sve općinske službe su izmještene u Centar za mlade na Gorici, Centar za podršku biznisu u zgradi ''Svjetlosti'' i u prostorije pojedinih mjesnih zajednica.

Za samo sedam dana nakon požara, zahvaljujući izuzetnom zalaganju zaposlenih, ponovo je otvorena šalter sala Matičnog ureda gdje građani mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga i ovjeriti dokumenta, predati zahtjev na Protokol Općine Centar i na Info-pultu dobiti potrebnu informaciju ili formular za ostvarivanje svojih prava.

Također je brzo nakon požara ponovo počela elektronska provjera podataka u matičnim knjigama za izdavanje biometrijskih pasoša i elektronskih ličnih karti.

Prijave za vjenčanja se vrše u Mjesnoj zajednici ''Džidžikovac-Koševo I'', Hasana Kikića 8 (telefon 033/667-475), a vjenčanja se do daljnjeg obavljaju van zgrade Općine Centar – u prostorijama MZ ''Džidžikovac-Koševo I'', kao i na terenu – u javnim objektima na području općine Centar i to bez uobičajne naknade, uzimajući u obzir vanredne okolnosti, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.

Na vrh