Obuka za učešće u pilot akreditacijama doktorskih studija

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Banjoj Luci danas je organizovana obuka stručnjaka s Liste Agencije i državnih službenika za učešće u pilot akreditacijama doktorskih studija

5. Feb 2014. | 17:59 | D.Z
18481

"Tokom radionice učesnici su se upoznali o sadržaju predstojećih evaluacija studijskih programa trećeg ciklusa. Eksperti iz Njemačke, Rumunije i Italije, predavači tokom radionice, istakli su važnost uvođenja kvalitetnih standarda i procedura u organizaciji i provođenju doktorskih studija u BiH u skladu sa Salzburškim načelima i Salzburg II preporukama", rečeno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Obuka i pilot akreditacije dio su aktivnosti Tempus projekta "Uvođenje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijima", koji je u završnoj fazi implementacije.

"U toj fazi je, između ostalog, predviđena pilot akreditacija osam studijskih programa na trećem ciklusu, po jednog sa svakog od osam javnih univerziteta u BiH", ističu iz Agencije.

Tokom projekta razvijeni su "Kriteriji i indikatori za interno i eksterno osiguranje kvaliteta na doktorskom studiju", a prema kojima će se vršiti predstojeće evaluacije u čijim panelima će biti stručnjaci, predstavnici akademske zajednice u BiH, s Liste stručnjaka Agencije, međunarodni stručnjaci i studenti.

Koordinator projekta je Medicinski fakultet Univerziteta u Hajdelbergu, a bh. partneri su WUS Austrija, predstavnici osam javnih univerziteta, Ministarstva prosvjete i kulture RS i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

(Agencije)

Na vrh