Očistite organizam hidžamom

Tokom 2005. godine dr. Merim Omerhodžić obavio je teorijsku i praktičnu obuku obavljanja hidžame u medicinskom centru za hidžamu u Medini. Time je postao prvi certificirani ljekar u Bosni i Hercegovini za obavljanje hidžame. Certifikat mu je dodijelio Centar Merkez al-hidžama iz Medine (New Cupping Center Medina al-Munawara). U tradicionalnoj kineskoj medicini dr. Omerhodžić prakticira akupunkturu i tui-na masažu. Živi i radi u Sarajevu

9. Jul 2013. | 14:30 | Samir Keč
7211

Alternativna medicina sve se više primjenjuje u liječenju raznih bolesti. Najpoznatije alternativne metode su homeoterapija, akupunktura i hidžama (cupping therapy), koje se često koriste u kombinaciji s klasičnim metodama. Hidžama po načinu djelovanja spada u regulatorne medicinske metode. Regulatornom je nazvana jer djeluje na bazični regulatorni sistem u organizmu. Taj je sistem odgovoran za održavanje homeostaze, odnosno stanja balansa u organizmu koji nazivamo zdravlje. O ulozi hidžame u očuvanju zdravlja razgovarali smo s neurohirurgom dr. Merimom Omerhodžićem koji prakticira hidžamu u Bosni i Hercegovini od 2005. godine.


Doktore, šta je hidžama i čemu služi?

Odlično, prvo treba definirati pojmove. Šta je alternativa? Alternativa je izbor između mogućnosti. Konvencionalno znači dogovoreno. Konvencionalna medicina je ona za koju je dogovoreno da je finansiraju zavodi zdravstvenog osiguranja. Ostale medicinske metode spadaju u alternativne, jer pacijent ima mogućnost izabrati. I prvo i drugo i dalje spadaju u medicinu. Medicina je, prema definiciji, vještina očuvanja zdravlja, ranog prepoznavanja i liječenja oboljenja i sprečavanja posljedica. I konvencionalno i alternativno spadaju u medicinu. U alternativne metode spadaju homeopatija, akupunktura i tradicionalna metoda hidžama. Na našim prostorima hidžama se zove još barbiranje ili kupiranje; barbiranje je zapadna varijanta, a kupiranje istočna. Hidžama je medicinska metoda zasnovana na praksi Poslanika, s.a.v.s. Prema načinu djelovanja spada u regulatorne metode, s akupunkturom – tradicionalnom, i neuralnom – novijom. Prema načinu izvođenja spada u hiruršku metodu. Na određenim mjestima na tijelu, nakon pravljenja zareza na površnom sloju kože, iz dubine se izvadi određena količina krvi, koju čini 80-90 posto biološki i hemijski otpad, a samo 10-20 posto krvni elementi.


Koja se oboljenja tretiraju hidžamom?

Ako uzmemo koncept bazičnog regulatornog sistema, koji održava balans (zdravlje), onda disbalans te naše autoregulacije predstavlja nezdravlje, stanje kada smo loše. Ako to traje dvije godine, nastaju razna hronična oboljenja. Prema tome, mehanizam nastanka hroničnih oboljenja jeste poremećaj regulatornog sistema organizma. Dakle, hronična oboljenja mogu se spriječiti, u početnom stadiju izliječiti i kasnije spriječiti njihovo loše djelovanje, propagacijom regulatornim medicinskim metodama, a najbolja među njima je hidžama. U ljudskom organizmu ne važi zakon linearnog kauzaliteta, odnosno jedan uzrok, jedna posljedica. Određena oboljenja nastaju zbog brojnih uzroka, vanjskih i unutrašnjih, a ne samo jednog. Ne može ciljna terapija biti usmjerena na hronična oboljenja, ali može za neka akutna, dakle, riješiš uzrok, riješio si posljedicu. Hronična oboljenja mogu nastati kao posljedica poremećaja regulatornog sistema. Način borbe protiv toga jeste organizmu vratiti ravnotežu pomoću regulatornog sistema.


Šta se najčešće tretira u današnje vrijeme?

Najčešće se tretiraju glavobolje, bolna stanja i degenerativne promjene vratnog, grudnog i lumbalnog dijela kičme. Pomaže kod šećerne bolesti, svih poremećaja metabolizma, očnih i ušnih oboljenja, zatim oboljenja probavnog i urgentalnog sistema. Od četiri para koja su imala problem neplodnosti, dva su, uz Božiju pomoć, dobili dijete.


Koliko košta tretman?

U cijenu tretmana uključen je ljekarski pregled i jednokratni sterilni instrumenti. Cijenu tretmana praktično diktira cijena instrumenata, koji su jednokratni. To moraju biti!


Kada je najbolje uraditi hidžamu?

Hidžamu je najbolje uraditi kad postoji bol, ali je dobro raditi je i preventivno. Mladi intelektualci prihvatili su da se hidžama radi preventivno, u smislu očuvanja zdravlja. Najbolje je raditi u trećoj četvrtini lunarnog mjeseca, dakle, 17, 19. i 21. dan prema lunarnom kalendaru. Najbolje je raditi kad nije ni toplo ni vruće, u proljeće i jesen. To bi bilo idealno vrijeme za preventivnu hidžamu koju rade zdravi ljudi. Oni koji imaju tegobu, trebali bi hidžamu raditi odmah.


Može li se tretman izvoditi u ramazanu?

Može. Hidžama ne kvari post, kvari samo abdest.


Možete li objasniti postupak izvođenja tretmana?

Na određena mjesta apliciraju se vakuum čašice, kojima se prokrvi taj dio kože. Nakon toga čašice se skidaju. Jednokratnim skalpelom zarezuje se površni sloj kože. Poslije zarezivanja ponovo se aplicira vakuum koji izvuče sadržaj sličan krvi, samo što je želatinozan. Ustvari, to je prljava krv. Tretman traje od 20 do 40 minuta.


Je li za izvođenje tretmana potrebna posebna prostorija?

S obzirom na to da se radi o hirurškoj metodi, moraju se poštovati zahtjevi male hirurgije. Prostorija treba biti opremljena jednokratnim sterilnim instrumentima, jednokratnim prostiračima i odgovarajućom opremom.


Je li isti tretman za muškarce i žene?

U suštini jeste. Hidžama se radi isto i za muškarca i za ženu. Žene obuku hirurške mantile, s tim da se pozadi ostavi prostor za izvođenje tretmana hidžamom. Nema razlike, žene obolijevaju kao i muškarci.


Kako oporaviti organizam poslije tretmana?

Hidžama nema uzgrednih efekata, nus pojava kao što to imaju lijekovi. Nakon hidžame potrebno je ispoštovati određene naputke. Treba naglasiti da se ne konzumiraju mlijeko, meso i bjelančevine 12 sati, da se taj dan odmori, jer organizam pokrene mehanizme uspostavljanja ravnoteže i treba mu dopustiti da svu energiju usmjeri ka tome. Dakle, trebalo bi odmoriti organizam.


Može li se tretman ponoviti više puta tokom godine?

Hidžama se može raditi svaka tri mjeseca. Može se raditi i češće, čak jednom mjesečno.


Kakav je stav klasične medicine o hidžami?

Ako se statistički pokaže efikasnost određene metode, ona bude priznata od savremene nauke. Tako je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priznala akupunkturu 1978. godine kao medicinsku metodu. Studije su rađene u 11 velikih centara. Pokazalo se da je efikasna. Na nama je da hidžamu prezentiramo svijetu. Velike studije rade se u Siriji, na Ibn Sina univerzitetu u Teheranu, a i u Kliničkom centru grupa ljekara proučava hidžamu, daju svoj doprinos tome. S obzirom na to da smo objasnili neke od mehanizama djelovanja i pokazali rezultate, današnja medicina je to prihvatila.


Puštanje krvi poznato je i u drugim vjersko-kulturnim tradicijama, ne samo u islamu. Dolaze li Vam građani koji nisu muslimani radi puštanja krvi?

Svi medicinski sistemi nikli u okviru civilizacija kroz historiju ljudskog roda imali su puštanje krvi. Profesor dr. Henry Sigerist, historičar medicine, smatra da je to nastalo kao refleksna radnja. Najviše se češemo među plećima. U Africi, Južnoj i Sjevernoj Americi koristio se metod roga. Vakuum se pravio pomoću roga, zarezivalo se čime se stiglo, od kamena do raznih instrumenata.


U čemu je specifičnost hidžame?

Specifična su mjesta koja je Poslanik, s.a.v.s., pokazao za izvođenje. Ona se razlikuju od kineskog načina rada. U Evropu je hidžama došla preko Španije i Sicilije, a s istočne strane preko Turske. U Srbiji je doktor Sremac 1880. godine izdao knjigu “Kućevni lekar” u kojoj je opisao metodu hidžame kao kupiranje.


Izvodite li tretmane na kućnoj adresi?

Moguće je osigurati uvjete koji zadovoljavaju principe male hirurgije, ali jedino nepokretnim osobama idem na kućnu adresu.

Na vrh