Od jula region bez rominga

Sporazum o snižavanju cijena rominga između BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije je u krajnjoj fazi implementacije, a početak primjene planiran je za kraj juna

3. May 2015. | 14:24 | S.M
40175


Regulatorne agencije sve četiri države, potpisnice Sporazuma, donijele su odluke o snižavanju cijena rominga u svojim državama, koje se po principu reciprociteta primjenjuju međusobno na zemlje potpisnice, saopštili su predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.

Predstavnici Ministarstva su naveli da je donošenje odluka uslijedilo nakon dogovornih sastanaka regulatornih agencija, koje su i inicirale potpisivanje Sporazuma o romingu i zadužene su za njegovu implementaciju i realizaciju.

Oni su precizirali da bi prvo sniženje cijena rominga trebalo da stupi na snagu 30. juna i da traje jednu godinu, odnosno do 30. juna naredne godine. Iz Ministarstva je navedeno da je odlukama predviđeno fazno snižavanje cijena rominga, kao što je to slučaj u zemljama EU, zaključno sa junom 2017. godine.

Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama potpisali su krajem septembra prošle godine predstavnici nadležnih ministarstava Crne Gore, Srbije, BiH i Makedonije u Budvi.

Potpisnici Sporazuma su ranije ocijenili da je to još jedan dokaz dobre saradnje na polju informaciono-komunikacionih tehnologija zemalja regiona, od kojih korist imaju građani.

Oni su kazali da će ostaviti dovoljno prostora svim učesnicima na telekomunikacionom tržištu da se prilagode u skladu sa promijenjenim regulativama.

Na vrh