Održan znanstveni skup na temu „Popularna glazba i glazbena nastava“

21. Nov 2016. | 21:58 | NV
Popularna glazba - znanstveni skup - Facultas - foto

Udruženje „Facultas za prosperitet mladih“ danas je na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu upriličilo je naučni skup na temu „Popularna glazba i glazbena nastava“.

Na ovom naučnom skupu, čiji je pokrovitelj Asocijacija muzičkih stvaralaca AMUS, problematizirano je pitanje odnosa muzičke nastave prema popularnoj muzici, koju favoriziraju masovni mediji i skupine vršnjaka.

Predavači na ovom skupu su bili: doc. dr. Merima Čaušević, prof. dr. Besim Spahić, dr. sc. Marijo Pejić, doc. dr. Bartolomej Stanković (pijanist) i Mladen Jeličić-Troko. Uvodničar je bio prof. dr. emeritus Marinko Pejić, a moderatorica mr. Ivana Krstanović.

Na skupu je istaknuto da je zadatak današnje nastave muzike stvaranje slušatelja, a da je dobro poznavanje muzičkih djela osnovni preduvjet u postizanju dobrih rezultata u ostvarivanju tog cilja. Nastavni plan muzičke kulture u općeobrazovnoj školi predviđa u tu svrhu slušanje djela s područja ozbiljne muzike te usporedo sa slušanjem i upoznavanje osnovnih muzičkih oblika. Pojam muzike obuhvaća ozbiljnu, ali i zabavnu muziku, međutim, upoznavanje zabavne odnosno popularne muzike nije predviđeno nastavnim planom.

S druge strane, predavači su naglasili da je muzički ukus mladih danas gotovo u potpunosti okrenut različitim vrstama popularne muzike, a da tome najviše pridonose masovni mediji. Predavači su ukazali na važnost proširivanja nastavnog programa Muzičke kulture primjerima popularne muzike te proširivanja nastavnog programa glazbene nastave na svim nivoima obrazovanja.

Osim neupitnih muzičkih kvaliteta, popularna muzika je zanimljiva i zbog njezine povezanosti s društveno-povijesnim i kulturnim kontekstom. Temeljni muzički razlog za uvođenje popularne muzike u nastavu je upoznavanje učenika s popularnim muzičkim stilom i njegovim muzičko-izražajnim sastavnicama.

 

NV / foto Udruženje „Facultas za prosperitet mladih“

Na vrh