Općina Hadžići angažovala 17 volontera

10. May 2017. | 16:43 | NV
Volonteri_2017

U Općini Hadžići danas je 17 mladih ljudi sa visokom školskom spremom potpisalo ugovore da narednu godinu volontiraju u općinskim službama i školama na području općine Hadžići.

Za volonterski rad volonteri će imati pravo na novčanu naknadu u iznosu od 35% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika u skladu sa članom 26 Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH.

Kroz Jedinstveni općinski organ uprave Općine Hadžići i škole na području općine Hadžići u periodu od 2007. godine do 2017. godine obuku, stručno usavršavnje je prošlo preko 150 volontera. Za tu namjenu Općina Hadžići je izdvojila blizu milion maraka.

 

NV

Na vrh