Općina Kakanj uvodi ‘e-Parlament sistem’ glasanja i komunikacije vijećnika

Vijećnici Općine Kakanj će od naredne sjednice Općinskog vijeća, zakazane za 29. februar, koristiti novi sistem glasanja i komunikacije uvođenjem u rad sistema "e-Parlament", koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem i upotrebom službenih tablet uređaja za glasanje

22. Feb 2016. | 18:43 | D.R
55024


Na ovaj način vijećnici će potvrđivati prisustvo sjednici, usvajati zapisnike ili prijavljivati primjedbe, uputiti prijavu za izjašnjavanje, glasati biranjem opcija “za”, “protiv” i “suzdržan”, prijavljivati se za diskusiju, ispravku krivog navoda ili povredu poslovnika.

Sistem “e-Parlament” vijećnicima omogućava pristup materijalima za sjednice, omogućava slanje određenih dokumenata Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća i brojne druge opcije.

Kod izjašnjavanja svi rezultati glasanja elektronskim putem bit će prikazivani na velikom displeju koji je postavljen u sali Općinskog vijeća Kakanj.

(Agencija FENA)

Na vrh