Općina Vogošća će pomoći obnovu stare katoličke crkve u Semizovcu

13. Sep 2017. | 22:59 | NV